Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voorwaarden Dyson V8 met extra toolkit België 2019

 • a) Beschrijving: Bij aankoop van een Dyson V8 snoerloze stofzuiger (279340-01, 227312-01, 248367-01, 227296-01), ontvangt u een extra toolkit (968334-01) ter waarde van €99,90.

  De volgende actievoorwaarden zijn van toepassing;

 • b) Actieperiode: Geldig tussen 11-07-2019 en 04-08-2019 zolang de voorraad strekt.

 • c) Voorwaarden: De aanbieding van de Dyson V8 snoerloze stofzuiger met extra toolkit, geldt enkel bij aankopen die direct via de webshop plaatsvinden ofwel via ons contact center middels het telefoonnummer: 0800-39800

  U dient ten minste 18 jaar en ingezetene van België te zijn. U kunt één keer gebruik maken van de korting en uitsluitend voor aankopen in België, via bovenstaande website of telefoonnummer. Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of acties. Tevens is deze aanbieding niet geldig bij de retail kanalen die Dyson producten verkopen in België.

 • d) Retourneren/ruilen: De koper heeft niet het recht de extra ontvangen accessoires te ruilen. Wanneer u het product ruilt of gebruik maakt van uw retour- of bezwaarrecht, dient de machine inclusief alle accessoires te worden geretourneerd.

 • e) Uitsluiting: Dealers en wederverkopers, hun medewerkers en hun familieleden, en medewerkers van Dyson en hun familieleden, zijn uitgesloten van deelname aan deze actie. Het is winkeliers en distributeurs niet toegestaan namens hun klanten deel te nemen.

 • f) Bevestiging: Door deel te nemen aan deze kortingsactie bevestigt u dat u aan bovenstaande voorwaarden voldoet.

 • g) Voorbehoud: Dyson behoudt zich alle rechten voor in geval van misbruik van deze actie. Dyson is niet aansprakelijk voor onvolledige of zoekgeraakte documenten. Vragen, uitsluitend met betrekking tot deze promotie, kunnen worden gesteld via help@dyson.be.

Voorwaarden kortingscodes

Acties met kortingscodes zijn niet inwisselbaar voor geld en gelden niet in combinatie met andere acties en/of kortingen.

Gebruiksvoorwaarden

Door het gebruik van deze website stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden. Dit doet geen afbreuk aan uw consumentenrechten. Deze website is eigendom van en wordt bewerkt door Dyson Limited uit Tetbury Hill, Malmesbury, Wiltshire, SN16 ORP ( In Engeland geregistreerd onder bedrijfsregistratienummer 2627406, BTW is 736734610) ("Dyson")

De handelsmerken en logo`s die u afgebeeld ziet op deze site zijn Dyson handelsmerken. Niets uit de inhoud van deze website mag worden aangewend zonder de geschreven toestemming van Dyson.

 1. Ga ervan uit dat alles wat u op deze website leest beschermd is door copyright tenzij anders vermeld. U mag de inhoud van deze website enkel aanwenden voor persoonlijk gebruik, niet voor commerciële doeleinden. U hebt geen toestemming om de inhoud van deze website op eender welke wijze te copiëren, reproduceren, herpubliceren, uploaden, posten, door te sturen voor openbare of commerciële doeleinden zonder de geschreven toelating van Dyson.
 2. Door deze website te gebruiken aanvaardt u de wetten van Engeland en Wales als beheerders van de relatie tussen u en Dyson en deze relatie is onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken, onverminderd de toepasselijkheid van dwingende bepalingen die bevoegdheid verlenen aan de rechtbanken van uw woonplaats.
 3. Dyson doet geen uitspraak over de inhoud van deze website of enige andere aan deze website gelinkte site.

Ecodesign informatie over ventilatoren

Model AM06 25cm AM06 30cm AM07 AM07 mini AM08
Omschrijving Waarde Eenheid Symbool Waarde Eenheid Symbool Waarde Eenheid Symbool Waarde Eenheid Symbool Waarde Eenheid Symbool
Maximale luchtverplaatsing 19.2 m3/min F 22.2 m3/min F 30 m3/min F 28.8 m3/min F 36 m3/min F
Vermogen 26 W P 26 W P 56 W P 56 W P 60 W P
Service waarde 0.74 (m3/min)/W SV 0.85 (m3/min)/W SV 0.54 (m3/min)/W SV 0.51 (m3/min)/W SV 0.6 (m3/min)/W SV
Energieverbruik op standby < 0.5 W Psb < 0.5 W Psb < 0.5 W Psb < 0.5 W Psb < 0.5 W Psb
Geluidsniveau 56 db(A) Lwa 58 db(A) Lwa 64 db(A) Lwa 65 db(A) Lwa 67 db(A) Lwa
Maximale luchtsnelheid 3.4 m/s C 3.2 m/s C 3 m/s C 3.5 m/s C 3 m/s C
Standaard meting voor de service waarde Gebaseerd op IEC 60879 Gebaseerd op IEC 60879 Gebaseerd op IEC 60879 Gebaseerd op IEC 60879 Gebaseerd op IEC 60879

Promotie Codes

 1. Actiecodes zijn uitsluitend geldig bij online geplaatste bestellingen.
 2. Actiecodes geven u op het moment van bestellen recht op korting op een nieuwe bestelling die u bij Dyson plaatst.
 3. Indien een actiecode naar de mening van Dyson niet geldig is voor de geplaatste bestelling, behoudt Dyson zich het recht voor de bestelling niet te accepteren.
 4. Actiecodes zijn uitsluitend geldig voor bepaalde producten, zolang de voorraad strekt, en kunnen te allen tijde worden ingetrokken.
 5. Per bestelling kan slechts één actiecode worden gebruikt.
 6. Indien een deel van de bestelling wordt geretourneerd, wordt de waarde van de korting die op die bestelling is toegepast evenredig over de goederen verdeeld. De actiekorting kan niet worden gebruikt voor vervangende artikelen: indien de aanbieding nog steeds loopt op het moment dat u een product retourneert, dient u een nieuwe bestelling te plaatsen en de oorspronkelijke actiecode te gebruiken.
 7. Wordt een deel van de bestelling geretourneerd, dan wordt de waarde van de actiecode geacht evenredig over de goederen te worden verdeeld. Het bedrag in contanten dat hoger is dan deze waarde, verminderd met eventueel bij de oorspronkelijke bestelling in rekening gebrachte kosten voor bezorging of cadeauverpakking, wordt geretourneerd aan de klant.
 8. Indien de aangekondigde actie bij eventueel retourneren niet langer van toepassing is op de bestelling, behoudt Dyson zich het recht voor de waarde van de aanbieding op de restitutie in mindering te brengen.
 9. De actiecode vertegenwoordigt geen geldwaarde en is niet verhandelbaar.

Geschillencommissie

De Europese Commissie heeft een online platform voor de consument om buitengerechtelijke geschillen aan te geven. Dit kunt u vinden via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. U kunt het platform gebruiken om geschillen met Dyson op te lossen.

Voorwaarden voor verkoop via de Website

Deze voorwaarden zijn van kracht geworden op 30/10/2014

Deze pagina, tezamen met de documenten of pagina's waarnaar op deze pagina expliciet wordt verwezen, informeert u over Dyson (zoals hierna gedefinieerd) en de juridische voorwaarden (de Voorwaarden) waaronder wij de producten van Dyson (de Producten) zoals gepubliceerd op onze website www.dyson.nl) (de Website) aan u aanbieden en verkopen.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Dyson en u met betrekking tot de verkoop van Producten aan u. Dyson verzoekt u om deze Voorwaarden nauwkeurig door te nemen en u zich ervan te verzekeren dat u deze Voorwaarden begrijpt, voordat u Producten bestelt via de Website. Dyson wijst u er op dat u, met het bestellen van een of meerdere van onze Producten, u er mee instemt dat u gebonden bent door deze Voorwaarden en de documenten waar expliciet naar is verwezen in deze Voorwaarden.

Dyson raadt u aan om een kopie van deze Voorwaarden te printen of op te slaan op uw computer.

Dyson past deze Voorwaarden van tijd tot tijd aan. Iedere keer dat u voornemens bent om Producten te bestellen via de Website, verzoeken wij u om deze Voorwaarden te bestuderen, opdat u zich ervan verzekerd heeft welke voorwaarden van toepassing zijn op dat moment.

Deze Voorwaarden en iedere overeenkomst tussen Dyson en u zijn opgesteld in de Nederlandse taal, tenzij partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat een overeenkomst in een andere taal wordt opgesteld.

1. Informatie over ons

  1. Wij zijn Dyson B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34111070, gevestigd aan de Fred. Roeskestraat 109, 1076 EE te Amsterdam, Nederland ( Dyson, wij of ons). Wij zijn rechthebbende op de Website en handelen via de Website.
  2. Onze contactgegevens zijn:
   Adres:
   Dyson B.V.
   Fred. Roeskestraat 109
   1076 EE, Amsterdam
   Nederland
   Telefoonnummer: 0800 39208
   E-mailadres: help@dyson.be
 1. Voor onze contactgegevens verwijzen wij u naar de contactpagina op de Website.

2. Onze Producten

 1. De Producten worden aangeboden via de Website. De producten zijn huishoudelijke producten. De afbeeldingen van de Producten op de Website zijn alleen voor illustratieve doeleinden opgenomen. Hoewel wij ons tot het uiterste hebben ingespannen om de Producten, waaronder de kleuren, accuraat weer te geven, kunnen wij niet garanderen dat de weergave van de (kleur van de) Producten op het scherm van uw computer een accurate weergave is van (kleur van de) Producten. De Producten kunnen enigszins afwijken van de afbeeldingen op de Website.
 2. Hoewel wij ons tot het uiterste hebben ingespannen om zo accuraat als mogelijk te zijn met de weergave van grootte, gewicht, capaciteit en afmetingen op de Website, kan zich geringe afwijking voordoen.
 3. De verpakking van de Producten kan afwijken van de afbeeldingen op de Website.
 4. Alle Producten op de Website worden slechts aangeboden onder het voorbehoud van beschikbaarheid. Wij zullen u zo snel als redelijkerwijs na het plaatsen van uw bestelling mogelijk informeren indien het Product dat u heeft besteld niet leverbaar is. In dat geval zullen wij uw bestelling niet verwerken.

3. Gebruik van de Website

 1. Het gebruik van de Website is, naast deze Voorwaarden, onderhevig aan de Algemene Websitevoorwaarden. Wij verzoeken u om ook deze voorwaarden grondig te bestuderen, aangezien dit belangrijke voorwaarden zijn, die op u van toepassing zijn.

4. Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens

 1. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het Privacybeleid. Wij verzoeken u om dit beleid grondig door te bestuderen, aangezien dit belangrijk beleid is, dat op u van toepassing is.

5. In het geval van consumenten

Dit artikel 5 is alleen van toepassing indien u een consument bent.

 1. Indien u een consument bent, kunt u alleen Producten via de Website bestellen indien u ten minste 18 jaar oud bent, of indien u de uitdrukkelijke toestemming voor de bestelling hebt verkregen van de persoon die belast is met het gezag.
 2. Als consument heeft u recht op de conformiteit van de Producten, in overeenstemming met wet en regelgeving. Voor meer informatie over uw rechten als consument verwijzen wij u naar de website http://economie.fgov.be/nl/consument/Internet/elektronische_handel/.

6. In het geval van zakelijke klanten

Dit artikel 6 is alleen van toepassing indien u een zakelijk klant bent

 1. Indien u geen consument bent, bevestigt u met de acceptatie van deze Voorwaarden dat u dat u bevoegd bent om een overeenkomst te sluiten voor degene voor wie u Producten bestelt via de Website.
 2. Deze Voorwaarden en de documenten waar in deze Voorwaarden expliciet naar verwezen wordt, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Dyson. Deze overeenkomst treedt in de plaats van alle voorgaande schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, beloften, afspraken, garanties, stellingen en overeenstemming tussen u en Dyson met betrekking tot de Producten. Aan voornoemde mogelijke eerdere afspraken kunnen geen rechten meer worden ontleend.

7. Hoe komt deze overeenkomst tussen u en Dyson tot stand

 1. Ons bestelproces stelt u in staat om bestellingen te controleren en aan te passen voordat u de bestelling aan ons stuurt. In dat verband verzoeken wij u om de tijd te nemen om gedurende het bestelproces iedere pagina te lezen en bij iedere stap uw bestelling te controleren.
 2. Nadat u een bestelling heeft geplaatst, ontvangt u een e-mail van Dyson, waarin wij bevestigen dat wij uw bestelling hebben ontvangen (ontvangstbevestiging). In deze e-mail wordt een samenvatting van uw bestelling en de algemene voorwaarden meegezonden. Deze e-mail betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd en dient slechts ter kennisgeving. De acceptatie van uw bestelling vindt plaats op de in artikel 7.3 te beschrijven wijze.
 3. Dyson bevestigt de acceptatie van uw bestelling door een e-mail aan u te sturen waarin wordt bevestigd dat de Producten zijn verzonden (Bevestiging van Verzending). De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Dyson u de Bevestiging van Verzending stuurt.
 4. In de email zal u een samenvatting ontvangen van de bestelling.
 5. Indien Dyson een Product niet kan leveren, bijvoorbeeld omdat het Product niet meer op voorraad of niet meer beschikbaar is, of indien er sprake is van een foute prijsstelling zoals beschreven in artikel 11.5, zullen wij u hierover informeren met een e-mailbericht en zullen wij uw bestelling niet verwerken. Indien u al betaald heeft voor de Producten, zullen wij u zo snel mogelijk het volledige bedrag restitueren.

8. Uw consumentenrechten inzake terugsturen en restitutie (herroepingsrecht)

Dit artikel 8 is alleen van toepassing indien u een consument bent.

 1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons, Dyson B.V., Fred. Roeskestraat 109, 1076 EE te Amsterdam, Nederland, telefoonnummer: 080039208, email adres: help@dyson.be via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het als bijlage bij deze Voorwaarden gevoegde modelformulier, maar bent hiertoe niet verplicht.
  U kunt hier het herroepingsformulier downloaden.
 2. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Wij adviseren u om een afschrift van deze schriftelijke kennisgeving te bewaren voor uw eigen administratie.

  Gevolgen van herroeping

 3. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij de Producten hebben terug gekregen of u heeft aangetoond dat u de Producten heeft terug gezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 4. U dient de Producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons te overhandigen via de Dyson retourservice of zelf terug te zenden. U bent op tijd als u de Producten retourneert voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.
 5. Retourneren: indien u ervoor kiest het product retour te zenden kunt u gebruik maken van het bijgeleverde retourformulier en retouretiket. Verpak het artikel zorgvuldig, indien mogelijk in de originele verpakking. Producten die door ontoereikende verpakking beschadigd raken worden van retour/geldteruggave uitgesloten. Vul het retourformulier volledig in en voeg deze toe in de doos. Plak het bijgeleverde retouretiket zichtbaar op de doos. U kunt het pakket vervolgens afleveren bij een UPS Business Point bij u in de buurt of een ophaalafspraak maken met UPS klantenservice op nummer 078-250-877.
 6. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de Producten die het gevolg is van het gebruik van de Producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
 7. Als consument heeft u wettelijke rechten met betrekking tot de conformiteit van het Product. Deze rechten worden niet beperkt met deze Voorwaarden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar http://economie.fgov.be/nl/consument/Internet/elektronische_handel/.
 8. Artikel 53WER ev, uitzonderingen op het herroepingsrecht, is niet van toepassing wanneer u goederen aankoopt bij Dyson.
 9. U kunt het modelformulier voor herroeping hier vinden: herroepingsformulier.

9. Verzending

 1. Uw bestelling zal worden voldaan op of omstreeks de verwachte leverdatum zoals opgenomen in de Bevestiging van Verzending, tenzij sprake is van een Overmacht (zoals beschreven in artikel 14). Indien wij niet aan de verwachte leverdatum kunnen voldoen vanwege Overmacht, zullen wij contact met u opnemen over een aangepaste verwachte leverdatum.
 2. De bezorging is afgerond na de bezorging van de Producten op het adres dat u heeft verstrekt.
 3. Vanaf het moment van bezorging draagt u de verantwoordelijkheid voor de Producten.
 4. Indien u ons heeft verzocht om uw oude apparaat te recyclen, verzoeken wij u om het apparaat zodanig in te pakken dat het verzonden kan worden en dat een duidelijk zichtbaar en leesbaar label op de verpakking is aangebracht, waarop de tekst ‘retour oude machine + uw ordernummer’ is opgenomen. Wij kunnen uw oude apparaat niet meer aan u retourneren nadat het bij u is opgehaald.
 5. Bestellingen op de Website worden alleen in België bezorgd. Verzending naar bepaalde gebieden (bijvoorbeeld de Waddeneilanden) kan meer tijd kosten dan aangegeven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dyson, via help@dyson.be.

10. Verzendkosten

 1. 10.1. De prijs van een Product als weergegeven op de Website is exclusief verzendkosten. Bestellingen vanaf €25 worden gratis geleverd. Bestellingen die op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) voor 12:00 zijn geplaatst, worden de volgende werkdag geleverd. Bestellingen in het weekend en op werkdagen na 12:00, worden in twee werkdagen geleverd. Voor bestellingen onder de € 25 euro zijn de bezorgkosten € 5,95.

11. Prijs

 1. De prijzen van de Producten worden weergegeven op de Website. Dyson neemt alle redelijke maatregelen om zich ervan te verzekeren dat de prijzen van de Producten juist zijn om het moment van publicatie. Wanneer u desondanks een fout ontdekt in de prijzen van de Producten die u heeft besteld, verwijzen wij u naar artikel 11.5 voor de consequenties hiervan.
 2. De prijzen van onze Producten kunnen van tijd tot tijd veranderen. Deze veranderingen hebben geen betrekking op uw bestelling, indien u reeds de Bevestiging van Verzending van ons heeft ontvangen.
 3. De prijs van een Product is inclusief BTW (het huidige tarief en voor zover van toepassing). Indien het BTW tarief wijzigt tussen de datum van uw bestelling en de datum van bezorging, zullen wij het door u te betalen BTW bedrag aanpassen, tenzij u de Producten reeds volledig heeft betaald voordat de wijziging van het BTW tarief van kracht wordt.
 4. De prijs van een Product als weergegeven op de Website is exclusief verzendkosten.
 5. De Website bevat een groot aantal Producten. Het is altijd mogelijk dat er, ondanks onze inspanningen, een aantal Producten verkeerd geprijsd zijn. Indien wij een fout ontdekken in de prijs van de Producten die u heeft besteld, zullen wij u over deze onjuiste prijsstelling informeren en zullen wij u de keuze geven om door te gaan met de aankoop van het Product tegen de juiste prijs of om uw aankoop te annuleren. Wij zullen uw bestelling niet verwerken totdat wij uw instructies hebben ontvangen. Indien wij geen contact met u kunnen leggen via de contactgegevens die u heeft doorgegeven in het bestelproces, zullen wij uw bestelling als geannuleerd beschouwen en u hierover schriftelijk informeren. Wij maken u er op attent dat wij niet gehouden zijn om de Producten aan u te leveren tegen een onjuiste (te lage) prijs, indien de verkeerde prijsstelling op een duidelijke en kenbare vergissing berust en u redelijkerwijs had moeten inzien dat de Producten verkeerd geprijsd waren, ongeacht de fase van het bestelproces.

12. Betaling

 1. Betaling kan geschieden met gebruikmaking van Mastercard, Sofort, Visa, Maestro, American Express of PayPal.

13. Aansprakelijkheid van Dyson indien u een zakelijke klant bent

 1. Wij leveren alleen Producten voor intern gebruik voor uw onderneming en u gaat ermee akkoord dat u geen van de Producten zult gebruiken voor doorverkoop, verhuur of enig ander zakelijk gebruik.
 2. Niettegenstaande aansprakelijkheid die op grond van de wet niet kan worden beperkt, accepteert Dyson onder geen beding aansprakelijkheid, zowel uit overeenkomst, op basis van een overeenkomst uit de wet (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke bepaling, of op enige andere wijze in relatie tot de overeenkomst voor:
  1. enige gederfde winst, gemiste verkopen, gemiste zakelijke activiteit of winst;
  2. verlies of beschadiging van data, informatie of software;
  3. verlies van zakelijke kansen;
  4. verlies van voorziene besparingen;
  5. verlies van goodwill; of
  6. enig indirecte of verband houdende verliezen.
 3. Met inachtneming van artikel 13.2 beperkt Dyson haar aansprakelijkheid met betrekking tot deze overeenkomst, op welke wijze dan ook, tot maximaal de aankoopprijs van de Producten.
 4. Behalve indien en voor zover uitdrukkelijk opgenomen in deze Voorwaarden, geeft Dyson geen garantie en neemt Dyson geen verplichtingen op zich met betrekking tot de Producten. Iedere garantie of conditie die op grond van wet, regeling of gewoonte van toepassing of geïncorporeerd zou kunnen zijn op/in deze overeenkomst wordt zoveel als wettelijk mogelijk uitgesloten. Dyson is in het bijzonder niet verantwoordelijk om er voor te zorgen dat de Producten geschikt zijn voor uw doelen.
 5. Indien wij niet voldoen aan deze Voorwaarden, zullen wij dit gebrek proberen te herstellen. Indien herstel niet mogelijk is of niet van ons verwacht hoeft te worden (bijvoorbeeld na een economische afweging door ons), zijn wij verantwoordelijk voor het verlies of de schade die u ondervindt als direct gevolg van het schenden van deze Voorwaarden door ons. Een direct gevolg betekent een duidelijk causaal verband tussen onze schending en de schade.

14. Overmacht

 1. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige tekortkoming in de nakoming of enige vertraging in de nakoming van de overeenkomst in geval van Overmacht.
 2. Onder Overmacht is te verstaan iedere gebeurtenis waar Dyson redelijkerwijs geen invloed op heeft. Dit omvat onder meer, zonder volledig te zijn, wanprestatie of overmacht van de toeleveranciers van Dyson, stakingen of andere acties in de industrie door derde partijen, burgerlijke onrust, rellen, een invasie, een terroristische aanval of een dreiging daarvan, oorlog of dreiging of voorbereiding daarvan, brand, overstroming of enige andere natuurramp, een storing bij telecommunicatienetwerken of onmogelijkheid van het gebruik van de noodzakelijke vervoermiddelen.
 3. Indien zich een situatie van Overmacht voordoet en dit gevolgen heeft voor de nakoming van de overeenkomst:
  1. zullen wij u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is hierover informeren; en
  2. zullen onze verplichtingen uit de overeenkomst worden opgeschort en zal de tijd waarbinnen wij zullen nakomen worden verlengd voor de periode waarin de situatie van Overmacht gevolgen heeft voor de bezorging van de Producten. Wij zullen een nieuwe besteldatum met u overeenkomen wanneer de situatie van Overmacht is geëindigd.

15. Communicatie tussen Dyson en u

 1. Wanneer wij in deze Voorwaarden spreken van schriftelijk, betekent dit ook via e-mail en andere elektronische communicatie.
 2. Indien u een consument bent:
  1. kunt u zich voor het herroepen van de overeenkomst tot ons richten op de in artikel 8.2 opgenomen adressen. Uw herroeping is van kracht vanaf het moment dat u uw e-mail of brief aan ons hebt verzonden.
  2. Indien u voor enige andere reden contact met ons op wil nemen, kunt u dit doen via e-mail of per post op help@dyson.be of Dyson B.V., Fred. Roeskestraat 109, 1076 EE te Amsterdam, Nederland. U kunt ook bellen met onze klantenservice op 0800-39208.
 3. Indien wij contact met u dienen op te nemen om u een schriftelijke kennisgeving te sturen, zullen wij dit via e-mail of per post doen, waarbij wij gebruik zullen maken van de gegevens die u bij uw bestelling heeft opgegeven.
 4. Indien u een zakelijke klant bent:
  1. dient elke kennisgeving in verband met de overeenkomst, van u aan ons, of van ons aan u, schriftelijk te geschieden. De schriftelijke kennisgeving zal persoonlijk overhandigd moeten worden, per post (hetwelk de volgende werkdag bezorgd dient te worden) of per e-mail verzonden moeten worden of op onze website geplaatst moeten worden, mits dit op het daarvoor bestemde kanaal gebeurt.
  2. een schriftelijke kennisgeving wordt verondersteld te zijn ontvangen: bij persoonlijke overhandiging: op het moment dat het op ons (of uw) kantoor is geregistreerd, indien per post verzonden: uiterlijk op de tweede werkdag na het versturen van het poststuk, indien per e-mail verzonden: uiterlijk de eerste werkdag na het versturen van de e-mail en indien op onze website geplaatst: onmiddellijk, waarbij wordt aangetekend dat een kennisgeving van u aan ons alleen onmiddellijk is ontvangen indien deze kennisgeving tijdens een werkdag en tijdens kantooruren is geplaatst.

16. Conformiteit en Garantie

 1. Dyson staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Dyson als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 3. Wij bieden de volgende garantietermijnen voor onze producten:

  Sledestofzuigers:
  0 - 5 jaar: volledige garantie (aan-huis reparatie*)
  Na 5 jaar of bij constatering van een gebruikersfout zijn de reparatiekosten 125 EUR voor een nieuwe motor of 85 EUR voor overige reparaties (inclusief 50 EUR voorrijkosten)

  Snoerloze stofzuigers en kruimelzuigers:
  0 - 2 jaar: volledige garantie (let op: geen aan-huis reparatie)
  Na 2 jaar of bij constatering van een gebruikersfout zijn de reparatiekosten 95 EUR voor een nieuwe motor of 65 EUR voor overige reparaties

  Luchtbehandeling:
  0 - 2 jaar: volledige garantie
  Na 2 jaar of bij constatering van een gebruikersfout zijn de reparatiekosten 125 EUR voor een nieuwe motor of 85 EUR voor overige reparaties

  *Bij een verstopping of afwezigheid worden er 50 EUR voorrijdkosten in rekening gebracht.

  NB: Er wordt geen garantie verleend op defecten veroorzaakt door foutief of gebrekkig onderhoud

  **Levensduur berekend op basis van LED L70

17. Andere belangrijke voorwaarden

 1. Wij hebben het recht om onze rechten en verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst tussen u en Dyson over te dragen naar een andere organisatie (binnen of buiten onze groep van ondernemingen). Dit heeft geen effect op uw verplichtingen op grond van de Voorwaarden.
 2. U mag uw rechten en verplichtingen op grond van een overeenkomst als bedoeld in artikel 16.1 overdragen aan een derde, indien wij daar schriftelijk mee instemmen.
 3. Een overeenkomst als bedoeld in artikel 16.1 is gesloten tussen Dyson en u. Anders dan op grond van artikel 16.1 en 16.2 kunnen geen andere personen of organisaties aanspraak maken op enige prestatie uit hoofde van deze overeenkomst.
 4. Voor zover een rechter zou oordelen dat een onderdeel, artikel of lid van een artikel van deze Voorwaarden niet afdwingbaar is, blijven deze Voorwaarden voor het overige in stand. Wij komen hierbij overeen dat het niet-afdwingbare onderdeel van deze Voorwaarden zal worden vervangen door een juridisch toegestane bepaling die het doel en de geest van het vervallen onderdeel zo nauwkeurig mogelijk benadert.
 5. Indien en voor zover wij er niet op aandringen dat u uw verplichtingen onder deze Voorwaarden nakomt, indien wij onze rechten jegens u niet afdwingen, of indien wij onze rechten vertraagd inroepen, betekent dit niet dat wij afstand hebben gedaan van onze rechten jegens u en betekent dit evenmin dat u niet hoeft te voldoen aan deze verplichtingen. Indien wij geen beroep doen op een verzuim van uw kant, zullen wij dit enkel schriftelijk bevestigen. Een dergelijke schriftelijke kennisgeving betekent niet dat wij geen beroep zullen doen op een mogelijk later verzuim van u.
 6. Deze overeenkomst is tot stand gekomen op basis van en wordt beheerst door Belgisch recht. Enig geschil dat voortkomt uit of verband houdt met deze overeenkomst dient exclusief te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in België.
 7. We hopen dat u tevreden bent met uw Dyson product. Mocht u toch een klacht hebben over onze dienst dan kunt u ons bereiken via de contactpagina op onze website of via telefoonnummer 0800-39208 of via email help@dyson.be.
 8. Indien één van onderhavige voorwaarden nietig en onuitvoerbaar zou worden verklaard, blijven de andere voorwaarden onverkort van kracht en zal deze voorwaarde toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.
 9. De partijen aanvaarden, in het kader van hun betrekkingen, elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld : e-mail, gegevensback-ups,...).
 10. Geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop vallen uitsluitend onder het Belgische recht en worden enkel voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel.
 11. De klant heeft de mogelijkheid om online een klacht in te dienen bij de Europese Commisie via deze link: Online Dispute Resolution.
 12. Dyson onderschrijft de richtlijnen van BeCommerce. De gedragscode van het BeCommerce kwaliteitslabel heeft als doelstelling basisprincipes op te stellen die moeten worden nageleefd om de consument de nodige waarborgen te bieden, waardoor er een essentiële vertrouwensrelatie kan worden opgebouwd tussen verkopers en kopers op het vlak van verkoop op afstand, met focus op e-commerce. De volledige richtlijnen van BeCommerce kunt u hier downloaden.
  1. NL : https://www.becommerce.be/upload/Gedragscode%20BeCommerce%20Kwaliteitslabel20131021095552.pdf
  2. FR : https://www.becommerce.be/upload/Code%20de%20conduite%20du%20Label%20de%20Qualit%C3%A9%20BeCommerce20131021095912.pdf


Download als PDF

De voorwaarden kunt u hier downloaden als PDF.


  CashBack bij aankoop van een Dyson sledestofzuiger of snoerloze steelstofzuiger

  a) Beschrijving: Bij aankoop van een Dyson sledestofzuiger of snoerloze steelstofzuiger, kunt u tot €70,- geld terug ontvangen. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing.

  ‘Vervang uw oude stofzuiger door de nieuwste Dyson technologie en ontvang tot €70,- retour‘
  b) Periode: Geldig van 01-07-2017 tot en met 31-08-2017.
  c) Recht op deelname: De aanbieding van cashback is geldig bij aankoop van een Dyson sledestofzuiger of een Dyson snoerloze steelstofzuiger. De Dyson kruimelzuigers zijn uitgesloten van deze actie.

  Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn en een vaste woonplaats in Nederland hebben. Van de aanbieding kan één keer per persoon gebruik worden gemaakt en uitsluitend als de aankoop van de Dyson sledestofzuiger of snoerloze steelstofzuiger in Nederland heeft plaatsgevonden. Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of acties.

  Om te kunnen profiteren van de actie dient u uiterlijk op 31-08-2017 een Dyson sledestofzuiger of snoerloze stofzuiger te kopen. Bij een aankoop na 31-08-2017 vervalt de aanspraak op de cashback. Het is verplicht uw machine voor 14-09-2017 te registreren op www.dyson.nl/promotie om aanspraak te maken op de cashback. Hier dient u het serienummer te noteren en een geldig bewijs van aankoop (aankoopbon/factuur/orderbevestiging via de Dyson webshop).

  Bij een geslaagde registratie wordt de aanvraag voor cashback geaccepteerd door Dyson en wordt het geld binnen 30 dagen na acceptatie overgemaakt. Alle redelijke inspanningen zullen worden verricht om betaling aan de deelnemer te bewerkstelligen. Indien de betaling wordt geweigerd of er andere oorzaken zijn waardoor de cashback niet kan worden betaald, vervalt het recht op cashback.

  Door deel te nemen aan deze promotie, stemt de klant bovendien in om benaderd te worden voor het invullen van een vragenlijst over het gebruik van de Dyson machine.
  d) Cashback bedrag: De actie is alleen van toepassing op onderstaande type machines *. De hoogte van de cashback hangt af van het type machine dat door de deelnemer is gekocht. De cashbackbedragen luiden als volgt (alle bedragen zijn incl. btw):

  Sledestofzuiger type Cashback bedrag
  Dyson DC33c: € 30,-
  Dyson Big Ball: € 50,-
  Dyson Cinetic Big Ball: € 70,-

  Snoerloze steelstofzuiger type Cashback bedrag
  Dyson DC62: € 30,-
  Dyson Digital Slim: € 30,-
  Dyson V6: € 50,-
  Dyson V8: € 70,-

  * De actie is geldig voor alle modellen die binnen de bovenstaande types vallen. Voorbeeld: bij aankoop van een DC33c Pro, ontvangt u € 30,- cashback.
  e) Retourneren / ruilen: Bij retournering van een actiemachine dat de deelnemer het recht gaf om cashback te ontvangen, vervalt het recht op de cashback
  f) Uitsluiting: Dealers, wederverkopers, hun werknemers en familieleden, en werknemers van Dyson en hun familieleden, zijn allen uitgesloten van deelname aan deze actie. Het is winkeliers en distributeurs evenmin toegestaan namens hun klanten deel te nemen.
  g) Bevestiging: Door deel te nemen aan deze actie, bevestigt u dat u aan voornoemde voorwaarden voldoet.
  h) Voorbehoud: Dyson behoudt zich het recht aanmeldingen die onvolledig, onjuist, gewijzigd of onrechtmatig zijn, niet in behandeling te nemen. Dyson behoudt alle rechten voor bij misbruik van de aanbieding. Over deze actie kunnen op maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 20.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 14.00 uur vragen worden gesteld via de Dyson Helpdesk 0800 020 62 03 of via dyson@promotion-support.com