Mondiaal privacybeleid van Dyson

Maart 2016

Introductie

Bij Dyson zetten we alles op alles om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd en nooit worden misbruikt.

In ons privacybeleid leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom we die verzamelen, hoe we deze gebruiken en de mogelijkheden die u hebt voor het beheer van uw persoonsgegevens en de procedures die we hanteren om uw privacy te beschermen. Het beleid is van toepassing op persoonsgegevens die wij verzamelen via onze website, onze apps (inclusief de Dyson-link) en door onze verbonden producten (hieronder nader toegelicht).

Door uw persoonsgegevens met ons te delen en door gebruik te blijven maken van onze websites, apps en verbonden producten, bevestigt u dat u de voorwaarden van dit privacybeleid hebt gelezen en daarmee akkoord bent gegaan. We nemen de verantwoordelijkheid op ons voor de persoonsgegevens die we van u verzamelen en we proberen transparant te zijn in de manier waarop we daarmee omgaan en geven u beheermogelijkheden.

In dit privacybeleid bedoelen wij met "Dyson", "ons", "wij" of "onze" de Dyson- groepsmaatschappij of bedrijven die u de websites, apps en verbonden producten van Dyson aanbieden. In dit beleid verwijzen wij naar alle groepsbedrijven van Dyson als de "Dyson-Groep". Informatie over welk groepsbedrijf of welke groepsbedrijven van Dyson verantwoordelijk is of zijn voor persoonsgegevens die over u verzameld zijn is verkrijgbaar op ons privacyportal. Klik daarvoor op de tab voor uw land (http://www.dyson.be/nl-BE/changecountry.aspx).

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over enig aspect van dit beleid of de manier waarop Dyson omgaat met uw persoonsgegevens of als u uw bezorgdheid over enig punt wilt bespreken, stuur dan een e-mail naar ons privacyteam, privacy@dyson.com.

Privacy-principes

Privacy-regels kunnen gecompliceerd zijn. We hebben geprobeerd ons privacybeleid zo duidelijk en toegankelijk mogelijk te maken. We hebben daarom in onze privacyprincipes hieronder samengevat hoe we met uw persoonsgegevens bij Dyson omgaan. Uit deze principes blijkt onze toewijding aan de bescherming van uw privacy en de correcte behandeling van uw persoonsgegevens, zoals u dat zou verwachten.

Bij Dyson doen wij het volgende:

 1. We vragen u alleen naar persoonsgegevens die we nodig hebben voor de levering en verbetering van onze diensten, producten en de ervaringen die onze klanten verwachten en voor enige andere doeleinden die in ons privacybeleid zijn aangegeven.
 2. We geven u het beheer over uw persoonsgegevens die we van u bewaren om ervoor te zorgen dat deze correct zijn en een afspiegeling vormen van uw voorkeuren.
 3. We zorgen dat uw persoonsgegevens altijd beveiligd en beschermd zijn.
 4. We zijn eerlijk en open over de manier waarop we de persoonsgegevens die wij van u hebben gebruiken.
 5. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u deze aan ons hebt toevertrouwd, zoals uiteengezet in ons privacybeleid.
 6. We verkopen uw gegevens nooit en delen deze alleen zoals uiteengezet in ons privacybeleid of wanneer u ons daarom vraagt
 7. Wij respecteren uw keuze en informeren u als er veranderingen zijn die van invloed zijn op uw persoonsgegevens of de manier waarop we deze gebruiken.
 8. We nemen de verantwoordelijkheid op ons voor de persoonsgegevens die we over u bewaren.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

We zijn niet geïnteresseerd in ieder persoonlijk detail over u. De belangrijkste reden voor het verzamelen van uw persoonsgegevens is de levering en verbetering van onze diensten, producten en de ervaringen die u en onze klanten van ons verwachten.

Persoonsgegevens worden van land tot land met geringe verschillen gedefinieerd. Met het oog op uw privacy en de bescherming van uw gegevens definiëren wij persoonsgegevens als informatie die kan worden gebruikt om de identiteit van u of een andere persoon vast te stellen.

Wij verzamelen persoonsgegevens over u op een aantal manieren, u kunt die informatie met ons delen of wij kunnen deze met andere middelen verwerven. In dit gedeelte leggen wij de verschillende manieren uit waarop wij persoonsgegevens verzamelen van u en enkele manieren waarop die informatie wordt gebruikt. Zie voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken het gedeelte "Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?".

Informatie die u met ons deelt

We verzamelen persoonsgegevens die u deelt met ons als u contact met ons opneemt of communiceert met ons via onze website, apps, e-mail, telefoon of anderszins. U kunt ervoor kiezen om bepaalde informatie niet te verstrekken of ons vragen om bepaalde gegevens die u al met ons gedeeld hebt te verwijderen. In dat geval bent u wellicht misschien niet in staat om onze producten, technologie en diensten volledig te benutten.

U kunt bijvoorbeeld informatie aan ons geven als u contact opneemt met onze klantenservice, of een bestelling plaatst, of uw garantie registreert, of een enquête- of wedstrijdformulier invult, uw voorkeuren en accountgegevens bijwerkt, een Dyson-app gebruikt of een van onze producten op onze website beoordeelt.

Door deze interacties kunt u met ons de volgende gegevens delen: uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsgegevens. U kunt ook gegevens van andere mensen met ons delen, bijvoorbeeld als u een Dyson-product hebt gekocht voor die andere persoon of als u die andere persoon registreert voor een Dyson-app. In die gevallen moet u bij die persoon nagaan of deze ermee akkoord gaat dat u deze informatie met ons deelt en dat wij die informatie gebruiken overeenkomstig dit privacybeleid.

Informatie uit Dyson-producten en -apps

Naast de persoonsgegevens die u met ons deelt over uzelf en uw Dyson-product kunnen we persoonsgegevens verzamelen en hanteren die rechtstreeks zijn ontleend aan de verbonden producten van Dyson en de Dyson-apps die u hebt. Een verbonden product is een Dyson-product dat “smart” ofwel intelligent is, toegespitst is op gebruik via het internet of bediend wordt door middel van een Dyson-app.

We kunnen gegevens verzamelen over uw gebruik van onze verbonden producten of apps, zodat wij hun prestaties kunnen optimaliseren, en dat leidt tot een betere ervaring als u deze middelen gebruikt. We kunnen ook IP (internetprotocol)- en/of MAC (media access control)-identificatiegegevens over uw mobiele apparaat verzamelen.

Door middel van sommige gegevens die we verkrijgen uit uw gebruik van onze verbonden producten en apps kunnen wij de locatie van uw verbonden product vaststellen. Deze gegevens worden verzameld, zodat we de plaats en omgevingsomstandigheden waarin uw verbonden product werkt kunnen begrijpen; bijvoorbeeld door een aanwijzing te geven van de omgeving waarin het opereert kunnen wij de prestatie van het verbonden product optimaliseren.

Sommige van onze verbonden producten werken wellicht niet zonder dat plaatsgegevens of andere persoonsgegevens worden verzameld en door uzelf te registreren voor de app en een verbonden product te gebruiken stemt u toe in het gebruik van deze gegevens.

Informatie uit uw online interacties

We verzamelen beperkte persoonlijke informatie en slaan deze op alsmede anonieme, geaggregeerde statistische gegevens van alle bezoekers aan onze websites, of u ons nu actief deze informatie verstrekt hebt of alleen maar een beetje hebt rondgekeken op onze website. De informatie die we verzamelen betreft onder andere het IP (internetprotocol)-adres van het apparaat dat u gebruikt, uw browsersoftware, het besturingssysteem, de datum en tijd van het bezoek, het internetadres van de website waar u via een koppeling bij onze website kwam en informatie over hoe u onze websites gebruikt.

We gebruiken deze informatie om te zien hoe lang het duurt voordat de webpagina's van onze sites zijn geladen, hoe ze worden gebruikt, hoeveel bezoekers er zijn op de verschillende gedeelten van onze websites en welke informatie bezoekers het meest bekijken. Met deze informatie kunnen we ook zien welk deel van onze website niet helemaal naar behoren functioneert - zodat we problemen kunnen verhelpen en onze website beter kunnen maken voor u en andere gebruikers.

Wij koppelen geen informatie die via uw online interacties is verkregen aan enige andere gegevens die we van u hebben als klant van Dyson.

Cookies

Als u onze websites gebruikt, kunnen we ook gebruik maken van informatie die wordt verkregen door middel van zogeheten cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites worden opgeslagen op uw apparaat via uw webbrowser. Ze werden voor het eerst toegepast in het midden van de jaren 90 er zijn nu een van de meest gebruikte technologieën op het internet.

Sommige cookies die we bij Dyson gebruiken verzamelen gegevens over u. Persoonlijke informatie die wordt verzameld wordt gebruikt overeenkomstig dit privacybeleid. Door onze websites te blijven gebruiken accepteert u dat er cookies op uw apparaat kunnen worden geplaatst.

Zie voor meer informatie, zoals over de soorten cookies die we gebruiken en hoe cookies die op onze websites worden geplaatst door u kunnen worden beheerd, het document over ons cookiesbeleid (Cookies). We reageren momenteel niet op signalen van het type DNT (Do Not Track).

Communicatie via e-mail

Zolang u ermee instemt dat wij dit doen, willen wij u op de hoogte houden van alles wat er gebeurt bij Dyson waarvan wij denken dat dit voor u interessant is; of het nu onze nieuwste producten betreft, aanbiedingen of geplande evenementen, we willen er zeker van zijn dat u tevreden bent over de informatie die u van ons ontvangt. In het gedeelte hieronder "Hoe kunt u de manier waarop wij contact met u opnemen veranderen?" kunt u lezen hoe u de manier waarop wij u benaderen kunt bijwerken of veranderen, inclusief het verzoek aan ons om niet langer met u te communiceren.

Soms ontvangen we berichten als u een e-mail van ons opent; we gebruiken deze statistische gegevens om ons team in staat te stellen onze e-mails zo interessant mogelijk te maken door u interessante inhoud en ervaringen te bieden.

Sociale media

Wij communiceren graag met u via sociale media. U kunt gebruik maken van sociale media om in contact met ons te treden over uw Dyson-producten of om mensen te laten weten wat u vindt van uw Dyson-product. Wij beoordelen sites van sociale media en andere sites om een beter inzicht te krijgen in wat mensen over ons, onze producten, technologie en diensten zeggen en om consumenten te helpen die ons liever via sociale media benaderen.

De informatie die we verkrijgen van sites van sociale media en andere sites betreft onder meer persoonsgegevens die online is verstrekt en die openbaar en beschikbaar is. We zorgen dat correct de bron wordt vermeld of anders anoniem gemaakt wordt bij informatie die we gebruiken.

Voor elk van deze sites en sites van sociale media kan een apart privacybeleid van toepassing zijn waarin wordt uitgelegd hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt en gedeeld. U moet de informatie over het betreffende privacybeleid aandachtig doornemen voordat u deze sites gebruikt, om er zeker van te zijn dat u uzelf kunt vinden in de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en gedeeld.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De belangrijkste reden voor het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens is de levering en verbetering van onze diensten, producten en de ervaringen die u van ons verwacht.

Informatie die u met ons deelt

We gebruiken de persoonsgegevens die u met ons deelt op de volgende manieren:

 • Om te reageren op uw vragen en verzoeken;
 • Om met u te communiceren;
 • Om diensten en ondersteuning voor onze producten te leveren;
 • Voor enquêtes over klanttevredenheid en om ons in staat te stellen uw ervaring te verbeteren als u ondersteuning nodig hebt van een van onze experts;
 • Om uw updates te bieden over wijzigingen in het beleid of de voorwaarden van Dyson of andere zaken waarover wij u moeten informeren;
 • Zolang u ermee instemt dat wij dit doen, willen wij u op de hoogte brengen van onze andere producten en diensten; en
 • Om u essentiële service-updates over uw Dyson-producten aan te bieden.

Informatie uit Dyson-producten en -apps

We gebruiken de persoonsgegevens die we verzamelen uit Dyson-producten en -apps, hetzij op zichzelf, hetzij in combinatie met uw klantendossier (de informatie die u met ons deelt) en wel op de volgende manieren:

 • Ter bewaking van de prestatie en stabiliteit van onze producten;
 • Ter verbetering van onze producten, technologie en diensten;
 • Ter bewaking van uw gebruik van onze verbonden producten en apps, zodat wij hun prestaties kunnen optimaliseren, en dat leidt tot een betere ervaring als u deze middelen gebruikt.
 • Om updates en diensten te leveren voor onze verbonden producten (inclusief updates en upgrades van software en onze apps); en
 • Voor profilering en analyse van statistische gegevens over hoe onze producten worden gebruikt.

Informatie uit uw online interacties

We gebruiken de persoonsgegevens verkregen uit uw online interacties (verzameld met behulp van cookies).

 • Voor aanpassing van de manier waarop u later bij ons winkelt. Bijvoorbeeld door die producten en aanbiedingen te laten zien waarin u volgens ons wel geïnteresseerd zou zijn en
 • Voor profilering en analyse van statistische gegevens over de populariteit van onze producten en van het gedrag van onze klanten wanneer zij onze websites of apps gebruiken.

Andere manieren waarop uw persoonsgegevens gebruikt kunnen worden

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor het volgende:

 • Voor assistentie bij enige geschillen, claims of onderzoeken met betrekking tot uw Dyson product of kwesties inzake garantie en
 • Om te voldoen aan onze juridische verplichtingen.

De belofte van Dyson met betrekking tot contact

Wij houden u graag op de hoogte, of het nu gaat om onze nieuwste producten, aanbiedingen, mogelijkheden om nieuwe Dyson-producten te testen of om evenementen in de planning. Dit doen we op verschillende manieren, zoals per e-mail, post, sms-jes en telefoon, maar alleen met uw goedvinden.

Uiteindelijk willen we bereiken dat u tevreden bent over de communicatie van onze kant.

Daarom beloven wij dat:

 • Wij u alleen voor marketingdoeleinden benaderen als u ons hebt meegedeeld dat dat OK is;
 • Wij alleen een ander bedrijf uit de Dyson-groep toestaan u voor marketingdoeleinden te benaderen als u ons hebt meegedeeld dat dat OK is;
 • Wij nooit uw persoonsgegevens doorgeven aan derden buiten de Dyson-groep zodat ze deze kunnen gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden en
 • Wij u de keuze geven om op ieder moment aan te geven dat u niet langer informatie over ondersteuning of marketing wenst te ontvangen.

Ondersteuning van eigenaars

Zo nu en dan kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken ter ondersteuning van de Dyson-producten in uw bezit. Dit doen we op uiteenlopende manieren, zoals per e-mail, post, sms-jes, telefoon en meldingen in een app.

We zenden u als gebruiker van onze producten of diensten de volgende soorten informatie ter ondersteuning:

 • Nuttige informatie over uw product of dienst van Dyson die u gebruikt;
 • Informatie over het onderhoud van uw Dyson-product voor optimale prestaties om uw geheugen even op te frissen;
 • Herinneringen aan aanbevolen updates of upgrades voor apps of software die de prestatie van het product kunnen verbeteren;
 • Informatie over hoe en wanneer u hulp van de experts van Dyson kunt krijgen als u ondersteuning nodig hebt;
 • Informatie over uw Dyson-garantie;
 • Mededelingen betreffende belangrijke aspecten in verband met productveiligheid of aankondigingen van het terugroepen van producten en
 • Verzoeken aan u gericht om feedback te geven over hoe wij presteren nadat u een product of dienst van Dyson hebt gebruikt.

We sturen u informatie over ondersteuning tenzij u uw voorkeuren wijzigt of ons vertelt dat u niet langer prijs stelt op deze informatie van ons. Zie het gedeelte hieronder voor meer informatie over de procedure daarvoor.

Als uw gegevens zijn veranderd, laat dit ons dan weten, zodat we met u in contact kunnen blijven.

Hoe kunt u de manier veranderen waarop wij met u in contact treden aangaande onze producten, diensten en ondersteuning?

We sturen u alleen marketinginformatie als u hebt aangegeven dat u dat goed vindt.

U kunt de wijze waarop wij contact met u opnemen op de volgende manieren veranderen:

Opt-in/contact starten

Als u ons niet eerder hebt gevraagd om marketingmateriaal naar u te sturen, dan kunt u ons vragen daarmee te beginnen (dit wordt ook wel opt-in genoemd) en wel door

 • Contact op te nemen met de klantenservice van Dyson en aan te geven dat u informatie van ons wenst te ontvangen; of
 • Uzelf aan te melden op onze website en in uw account uw voorkeuren en gegevens te wijzigen.

Uw voorkeuren veranderen

Als u eerder hebt gezegd dat u door ons benaderd wenst te worden (opt-in) maar de manier waarop we dat doen wilt veranderen, dan kunt u uw voorkeuren bijwerken door:

 • Contact op te nemen met de klantenservice van Dyson en aan te geven dat u graag de manier waarop contact met u wordt opgenomen veranderd wilt zien; of
 • Uzelf aan te melden op onze website en in uw account uw voorkeuren en gegevens te wijzigen.

Opt-out/contact beëindigen;

Als u niet langer informatie over marketing of ondersteuning wenst te ontvangen (dit wordt ook wel opt-out genoemd), dan kunt u dat op ieder moment doen door:

 • Contact op te nemen met de afdeling klantenservice van Dyson in uw hand en aan te geven dat u niet langer prijs stelt op dergelijke communicatie
 • Gebruik te maken van de optie Afmelden die standaard in iedere e-mail is opgenomen (bij alle communicatie over marketing en ondersteuning) of
 • Uzelf aan te melden op onze website en uw voorkeuren en gegevens daar te wijzigen.
 • Een e-mail te sturen naar ons mondiale privacyteam op privacy@dyson.com

Welke persoonsgegevens deelt Dyson met derden?

We stellen voorop dat we uw persoonsgegevens nooit aan anderen verkopen en deze alleen delen zoals uiteengezet in ons privacybeleid of wanneer u ons daarom vraagt.

We delen uw persoonsgegevens met bepaalde derden die namens ons diensten verlenen. Ze hebben alleen toegang tot die persoonsgegevens die ze nodig hebben voor deze dienstverlening. Zij moeten uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en mogen deze niet gebruiken voor andere doeleinden dan die wij specificeren en altijd overeenkomstig dit privacybeleid.

Derden die diensten namens ons verlenen vallen in de volgende categorieën

 • Andere groepsbedrijven van Dyson;
 • Onze distributeurs, die ons helpen onze producten in bepaalde landen te verkopen;
 • Degenen die ons helpen onze producten bij u te bezorgen;
 • Derden die ons helpen met mailingdiensten, productdiensten en reparaties, de verwerking van productaankopen, financiële diensten, accountancydiensten, administratieve diensten, IT-technologie (bijv. gegevensopslag), beveiligingsdiensten en verzekeringsclaims;
 • Derden die ons helpen met marketing; inclusief diegenen die ons helpen te begrijpen hoe goed onze online reclame functioneert, of die ons helpen mensen te bereiken die meer geïnteresseerd zijn in Dyson-producten, door het plaatsen van cookies op onze websites (meer informatie hierover vindt u in ons cookiesbeleid) (Cookie); en
 • Derden die ons helpen om u diensten en antwoorden te leveren.

Wij nemen de verantwoordelijkheid op ons voor de persoonsgegevens die u met ons deelt en eisen van deze derden met wie wij uw persoonsgegevens delen dat zij hetzelfde niveau van privacybescherming hanteren zoals vervat in dit privacybeleid.

Wij delen uw persoonsgegevens ook indien de wet ons daartoe verplicht, inclusief in verband met een juridische procedure, zoals een gerechtelijk bevel of dagvaarding of om te voldoen aan nationale, regionale of plaatselijke wetgeving.

Als u meer informatie wenst over hoe we uw persoonsgegevens delen, stuur dan een e-mail naar ons privacyteam, privacy@dyson.com.

Koppelingen naar websites van derden

We kunnen koppelingen naar andere websites opnemen die niet door Dyson worden beheerd.

We hebben geen invloed op en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of de wijze waarop derden die voor deze sites verantwoordelijk zijn uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Wij betuigen geen steun aan en doen geen uitspraken over websites van derden.

Voor een website van een derde kan een apart privacybeleid van toepassing zijn waarin wordt uitgelegd hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt en gedeeld. U moet de informatie over het betreffende privacybeleid aandachtig doornemen voordat u deze websites gebruikt, om er zeker van te zijn dat u uzelf kunt vinden in de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en gedeeld.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om deze te kunnen gebruiken voor de doeleinden en redenen vermeld in dit privacybeleid en zolang dat de wet dit ons verplicht.

Uw opties en keuzen

We geven u het beheer over uw persoonsgegevens die we van u verzamelen om ervoor te zorgen dat deze correct zijn en een afspiegeling vormen van uw voorkeuren.

U hebt het recht op toegang tot en het bijwerken en wijzigen van persoonsgegevens die we van u hebben opgeslagen. U kunt ons ook vragen persoonsgegevens van u te verwijderen of het gebruik ervan te beperken (zie het vorige gedeelte over het bijwerken van uw voorkeuren).

Als de wet in uw land ons toestaat om u tegen een vergoeding toegang tot uw persoonsgegevens te geven, dan laten wij u dit weten in onze reactie op uw verzoek.

Wij brengen u geen kosten in rekening voor het bijwerken, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens.

Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, bijwerken of wijzigen of als u wilt dat wij de persoonsgegevens die we van u bewaren verwijderen of het gebruik daarvan wil beperken, stuur dan een e-mail naar privacy@dyson.com.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. We maken gebruik van de geëigende technische en organisatorische maatregelen zoals versleuteling ter bescherming van persoonsgegevens en privacy en wij evalueren deze maatregelen regelmatig. We beschermen uw persoonsgegevens door middel van een combinatie van fysieke en digitale beveiligingsmaatregelen, waaronder toegangsregeling voor de beperking en het beheer van de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, beheerd en behandeld. We zorgen ook dat ons personeel adequaat is getraind in de bescherming van persoonsgegevens. Vanwege onze procedures kan het zijn dat we u zo nu en dan om een identiteitsbewijs verzoeken voordat we uw persoonsgegevens met u delen.

In het onwaarschijnlijke geval dat er een beveiligingslek is waardoor de bescherming van persoonsgegevens in het geding komt en wij u daarover moeten informeren, dan doen we dit.

Gegevensoverdracht, -opslag en de behandeling van uw persoonsgegevens

Het hoofdkantoor van Dyson is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk (VK).

We verzamelen persoonsgegevens in het land waarin u woont. Vervolgens slaan wij deze informatie op in de Europese Economische Ruimte (EER). De derden met wie we uw persoonsgegevens delen en kunnen uw persoonsgegevens overdragen naar partijen in andere landen waarin zij hun faciliteiten hebben, buiten het Verenigd Koninkrijk en buiten de Europese Economische Ruimte.

We zullen ervoor zorgen dat iedere overdracht van uw persoonsgegevens door ons of door de derden met wie wij uw persoonsgegevens delen en onze behandeling van uw persoonsgegevens voldoen aan de wetten die op ons van toepassing zijn. In ieder geval is en blijft dit privacybeleid van toepassing op onze overdracht, opslag en behandeling van uw persoonsgegevens.

Door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken en door onze websites, apps of verbonden producten te gebruiken stemt u in met de overdracht, opslag en behandeling van uw persoonsgegevens door ons op deze wijze.

Kinderen

De websites, apps en producten van Dyson zijn niet gericht op kinderen Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen.

Als u een kind bent, probeer dan niet uzelf als gebruiker van onze websites, apps of producten te registreren of op een andere manier ons van enige persoonsgegevens te voorzien. Als wij er achter komen dat wij onverhoeds persoonsgegevens van een kind hebben verkregen, dan verwijderen we die informatie zo snel mogelijk.

Als u op de hoogte bent van het feit dat een kind zijn of haar persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, neem dan contact op via privacy@dyson.com.

Werken bij Dyson

De carrièrewebsite van Dyson maakt gebruik van uw persoonsgegevens om u informatie of diensten te bieden waarom u hebt gevraagd, inclusief: de ondersteuning van uw sollicitatie bij Dyson.

Kijk voor meer informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken als u de carrièrewebsite van Dyson bezoekt op http://careers.dyson.com/standalone/privacy/

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij evalueren en wijzigen dit privacybeleid tenminste eenmaal per jaar en geven hieronder de datum van de meest recente bewerking aan.

Als we ons privacybeleid wijzigen, publiceren wij de bijzonderheden van de wijzigingen hieronder. Als wij over uw e-mailadres beschikken, kunnen we u ook een e-mail sturen met informatie over deze wijzigingen. Zo nodig vragen wij u ook te bevestigen dat u akkoord gaat met deze wijzigingen.

We staan achter het beleid en de doelstellingen. We zullen nooit zonder uw toestemming ons beleid en onze praktijken dusdanig veranderen dat de bescherming van de persoonsgegevens die we al van u hebben daaronder lijdt.

Dit privacybeleid is geëvalueerd en bijgewerkt in maart 2016.

Vorige wijzigingen in dit privacybeleid

Maart 2016 – Mondiaal privacyportal geïntroduceerd met nieuw privacybeleid

Vertalingen van dit privacybeleid

Dit privacybeleidsdocument is vanuit het Engels vertaald in de officiële talen van een aantal landen. We hebben dit gedaan om te bereiken dat het beleid duidelijk en toegankelijk is voor alle gebruikers van onze websites, apps en verbonden producten. Als er enige conflicten of tegenstrijdigheden bestaan tussen de vertaalde versie van dit privacybeleidsdocument en de Engelse versie, dan geeft de oorspronkelijke Engelse versie de doorslag.

Contact opnemen

Mocht u vragen of opmerkingen hebben of als u uw bezorgdheid wilt uiten met betrekking tot de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, stuur dan een e-mail naar ons privacyteam.

Als u nadat u met ons hebt gesproken niet tevreden bent over ons antwoord, dan kunt u contact opnemen met de relevante toezichthouder of instantie in uw land die verantwoordelijk is voor de afhandeling van klachten over het gebruik van persoonsgegevens.

U kunt te allen tijde contact opnemen met ons privacyteam op het adres privacy@dyson.com. We nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met u op.