Skip navigation
Uw voorkeuren zijn nu opgeslagen.
Je kunt jouw contactvoorkeuren op elk gewenst moment bijwerken in het gedeelte Keep in touch van Mijn Dyson. Als je een Mijn Dyson-account hebt, kun je hieronder inloggen om alle contactopties te beheren (inclusief telefoon, sms en post).

Actievoorwaarden Airwrap

MIJN GRATIS ACCESSOIRE BIJ DYSON AIRWRAP PRODUCTREGISTRATIE

 

De volgende actie (de “Actie”) wordt aangeboden door Dyson bv, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met een aandelenkapitaal van 280,759 euro en met NKvK-nummer 34111070, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34111070, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0873.035.533,met zijn hoofdkantoor gelegen in de Fred Roeskestraat 109 te 1076 EE Amsterdam. Dyson is een dochteronderneming van Dyson Limited, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk (“Dyson”).

 

Deze algemene voorwaarden van deze actie maken onderdeel uit van de Algemene Verkoopvoorwaarden, die beschikbaar zijn op de website Dyson.be.

 

a)     Beschrijving:            

Koop een Dyson Airwrap Complete of een Dyson Airwrap Complete Long (het “Product”) op de Dyson-website Dyson.nl en Dyson.be van 31/08/2020 tot 11/10/2020, registreer je Product op de Dyson-website Dyson.be van 31/08/2020 tot 11/10/2020 en ontvang, gratis, een van de volgende accessoires naar keuze, zo lang de voorraad strekt:

-        Kleine stevige borstel

-        Kleine gladmakende borstel

-        20 mm krulopzetstukken

-        Kleine volumeborstel

 

Het accessoire wordt samen met het Product geleverd of binnen 1 à 2 dagen vanaf de registratiedatum van het Product.

In overeenstemming met de volgende voorwaarden:

 


b)     Periode:        

Van 31/08/2020 tot en met 11/10/2020, zolang de voorraad strekt. Elke vraag om een gratis accessoire na deze vastgelegde periode, wordt automatisch door Dyson afgewezen.

 

c)     Toelatingsvoorwaarden:       

Om van deze Actie te kunnen genieten, moet je jouw Product op de Dyson-website Dyson.be registreren.

Je kunt een van de accessoires kiezen uit de lijst onder het kopje “a) Beschrijving” hierboven.

Zodra het accessoire is gekozen, kan het niet meer verwisseld worden met andere accessoires, noch aanleiding geven tot enige betaling.

De accessoires zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.

Je moet een natuurlijk persoon zijn van minstens 18 jaar met vaste verblijfplaats in Nederland, België of Luxemburg. De Actie is slechts één keer per persoon geldig en enkel voor levering in Nederland, België of Luxemburg.

Deze Actie kan niet samen met andere aanbiedingen, acties of promoties worden gecombineerd.

 

d)     Retour of omruiling:            

Je beschikt niet over het recht om het aangeboden gratis accessoire om te ruilen.

Als je je retourrecht, herroepingsrecht of je recht om af te zien van de aankoop uitoefent, dan moet het accessoire behoorlijk geretourneerd worden met het bijhorende Product. Elk accessoire en Product moet naar de oorspronkelijke plaats van aankoop geretourneerd worden. Om alle twijfel uit te sluiten, is elke terugbetaling onderworpen aan Dysons Algemene verkoopvoorwaarden en aan het nazicht van zowel het geretourneerde Product als het gratis accessoire. Indien het Product niet met alle accessoires geretourneerd wordt, en/of niet in de originele verpakking en/of buiten de Dyson-garantie valt zoals bepaald in Dysons Algemene verkoopvoorwaarden, dan heeft Dyson het recht om de retour van beide producten te weigeren.

Als je het Product omruilt, mag je het gratis accessoire houden in afwachting van de omruiling van het Product.

 

e)     Uitsluiting:    

Professionele handelaars, kleinhandelaars, groothandelaars en wederverkopers en hun werknemers en familieleden, en werknemers en familieleden van Dyson worden uitgesloten om aan deze Actie deel te nemen. Klein- en groothandelaars mogen er ook niet namens hun klanten aan deelnemen.

 

f)      Bevestiging:

Door aan deze Actie deel te nemen, bevestig je dat je de hierboven beschreven voorwaarden aanvaardt.

g)     Voorbehoud:

Dyson behoudt zich het recht voor om onvolledige, onjuiste, gewijzigde, frauduleuze of onwettige deelnames niet te verwerken. Dyson behoudt zich alle rechten voor in geval van misbruik van de Actie. Dyson is niet verantwoordelijkheid voor onvolledige of missende documenten. Dyson behoudt zich het recht voor om de Actie te verwijderen, te wijzigen of aan te passen, zonder voorafgaande kennisgeving.

 

h)     Consumenten- en persoonsgegevens

Voor alle vragen met betrekking tot de actie kan je terecht van maandag tot vrijdag van 8 u. tot 20 u. en op zaterdag van 9 u. tot 14 u. bij de Dyson Helpdesk op 0800 39208 (BE) of via help@dyson.be.

Alle informatie en gegevens die tijdens deze Actie worden verschaft (de “Persoonsgegevens”) worden verzameld en verwerkt door Dyson.

Persoonsgegevens worden verwerkt in strikte naleving van de geldende wetten met betrekking tot vertrouwelijkheid en de bescherming van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden door Dyson opgeslagen en kunnen vrijgegeven worden aan elk dochter- of zusterbedrijf van de Dyson Group, evenals aan elke serviceprovider en leverancier die de Dyson Group ondersteunt in zijn bedrijvigheid (in het bijzonder IT-providers en logistieke ondersteuning), binnen het uitsluitende kader van de verwerking van de gegevens met betrekking tot de Actie en enkel beperkt tot de minimaal noodzakelijke informatie.

Zodra de Actie is afgewerkt, en indien je geen communicatie van Dyson wenst te ontvangen, zullen de Persoonsgegevens worden verwijderd. Door deel te nemen aan de Actie, aanvaard je dat Dyson je Persoonsgegevens opslaat en gebruikt om de Actie te organiseren. Als je de optie kiest om communicatie van Dyson te ontvangen, dan worden de Persoonsgegevens toegevoegd aan Dysons database en kun je mogelijk commerciële communicatie over toekomstige aanbiedingen ontvangen.

In overeenstemming met de wetten en regelgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens, heb je op elk moment het recht op toegang, rechtzetting en verzet met betrekking tot je persoonsgegevens. Deze rechten kun je uitoefenen met een eenvoudig schriftelijk verzoek per e-mail aan het volgende adres: privacy@dyson.com. Je beschikt eveneens over het recht om richtlijnen te bepalen met betrekking tot het gebruik van je Persoonsgegevens in het geval van overlijden.

Voor meer informatie over hoe Dyson omgaat met informatie en Persoonsgegevens, verwijzen we je graag naar het Dyson Privacybeleid:

https://privacy.dyson.com/nl/globalprivacypolicy

Actievoorwaarden Corrale

Gratis Peddelborstel bij aankoop van de Dyson Corrale op www.dyson.be

 

De volgende actie (de “Actie”) wordt aangeboden door Dyson bv, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met een aandelenkapitaal van 280,759 euro en met NKvK-nummer 34111070, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34111070, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0873.035.533,met zijn hoofdkantoor gelegen in de Fred Roeskestraat 109 te 1076 EE Amsterdam. Dyson is een dochteronderneming van Dyson Limited, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk (“Dyson”).

 

Deze algemene voorwaarden van deze actie maken onderdeel uit van de Algemene Verkoopvoorwaarden, die beschikbaar zijn op de website Dyson.be.

 

a)     Beschrijving:  

Koop een Dyson Corrale (het “Product”) op de Dyson-website Dyson.be van 31/08/2020 tot 11/10/2020 en ontvang, gratis, een Dyson Peddelborstel, zo lang de voorraad strekt.

Het accessoire wordt samen met het Product geleverd of binnen 1 à 2 dagen vanaf aankoop van het Product.

In overeenstemming met de volgende voorwaarden:b)     Periode:          

Van 31/08/2020 tot en met 11/10/2020, zolang de voorraad strekt. Elke vraag om een gratis accessoire na deze vastgelegde periode, wordt automatisch door Dyson afgewezen.

 

c)     Toelatingsvoorwaarden:           

Het accessoire onder het kopje “a) Beschrijving” hierboven, kan het niet verwisseld worden met andere accessoires, noch aanleiding geven tot enige betaling.

Het accessoire is beschikbaar zolang de voorraad strekt.

Je moet een natuurlijk persoon zijn van minstens 18 jaar met vaste verblijfplaats in Nederland, België of Luxemburg. De Actie is slechts één keer per persoon geldig en enkel voor levering in Nederland, België of Luxemburg.

Deze Actie kan niet samen met andere aanbiedingen, acties of promoties worden gecombineerd.

 

d)     Retour of omruiling:   

Je beschikt niet over het recht om het aangeboden gratis accessoire om te ruilen.

Als je je retourrecht, herroepingsrecht of je recht om af te zien van de aankoop uitoefent, dan moet het accessoire behoorlijk geretourneerd worden met het bijhorende Product. Elk accessoire en Product moet naar de oorspronkelijke plaats van aankoop geretourneerd worden. Om alle twijfel uit te sluiten, is elke terugbetaling onderworpen aan Dysons Algemene verkoopvoorwaarden en aan het nazicht van zowel het geretourneerde Product als het gratis accessoire. Indien het Product niet met alle accessoires en/of niet in de originele verpakking geretourneerd wordt en/of buiten de Dyson-garantie valt zoals bepaald in Dysons Algemene verkoopvoorwaarden, dan heeft Dyson het recht om de retour van beide producten te weigeren.

Als je het Product omruilt, mag je het gratis accessoire houden in afwachting van de omruiling van het Product.

 

e)     Uitsluiting:      

Professionele handelaars, kleinhandelaars, groothandelaars en wederverkopers en hun werknemers en familieleden, en werknemers en familieleden van Dyson worden uitgesloten om aan deze Actie deel te nemen. Klein- en groothandelaars mogen er ook niet namens hun klanten aan deelnemen.

 

f)       Bevestiging:   

Door aan deze Actie deel te nemen, bevestig je dat je de hierboven beschreven voorwaarden aanvaardt.

g)     Voorbehoud:  

Dyson behoudt zich het recht voor om onvolledige, onjuiste, gewijzigde, frauduleuze of onwettige deelnames niet te verwerken. Dyson behoudt zich alle rechten voor in geval van misbruik van de Actie. Dyson is niet verantwoordelijkheid voor onvolledige of missende documenten. Dyson behoudt zich het recht voor om de Actie te verwijderen, te wijzigen of aan te passen, zonder voorafgaande kennisgeving

 

h)     Consumenten- en persoonsgegevens

Voor alle vragen met betrekking tot de actie kan je terecht van maandag tot vrijdag van 8 u. tot 20 u. en op zaterdag van 9 u. tot 14 u. bij de Dyson Helpdesk op 0800 39208 (BE) of via help@dyson.be.

Alle informatie en gegevens die tijdens deze Actie worden verschaft (de “Persoonsgegevens”) worden verzameld en verwerkt door Dyson.

Persoonsgegevens worden verwerkt in strikte naleving van de geldende wetten met betrekking tot vertrouwelijkheid en de bescherming van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden door Dyson opgeslagen en kunnen vrijgegeven worden aan elk dochter- of zusterbedrijf van de Dyson Group, evenals aan elke serviceprovider en leverancier die de Dyson Group ondersteunt in zijn bedrijvigheid (in het bijzonder IT-providers en logistieke ondersteuning), binnen het uitsluitende kader van de verwerking van de gegevens met betrekking tot de Actie en enkel beperkt tot de minimaal noodzakelijke informatie.

Zodra de Actie is afgewerkt, en indien je geen communicatie van Dyson wenst te ontvangen, zullen de Persoonsgegevens worden verwijderd. Door deel te nemen aan de Actie, aanvaard je dat Dyson je Persoonsgegevens opslaat en gebruikt om de Actie te organiseren. Als je de optie kiest om communicatie van Dyson te ontvangen, dan worden de Persoonsgegevens toegevoegd aan Dysons database en kun je mogelijk commerciële communicatie over toekomstige aanbiedingen ontvangen.

In overeenstemming met de wetten en regelgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens, heb je op elk moment het recht op toegang, rechtzetting en verzet met betrekking tot je persoonsgegevens. Deze rechten kun je uitoefenen met een eenvoudig schriftelijk verzoek per e-mail aan het volgende adres: privacy@dyson.com. Je beschikt eveneens over het recht om richtlijnen te bepalen met betrekking tot het gebruik van je Persoonsgegevens in het geval van overlijden.

Voor meer informatie over hoe Dyson omgaat met informatie en Persoonsgegevens, verwijzen we je graag naar het Dyson Privacybeleid:

https://privacy.dyson.com/nl/globalprivacypolicy.aspx