Skip navigation
Uw voorkeuren zijn nu opgeslagen.
Je kunt jouw contactvoorkeuren op elk gewenst moment bijwerken in het gedeelte Keep in touch van Mijn Dyson. Als je een Mijn Dyson-account hebt, kun je hieronder inloggen om alle contactopties te beheren (inclusief telefoon, sms en post).

Laten we jouw apparaat weer in orde maken

Dyson Airblade Tap handdroger met lange hals (hoog voltage)
Zie alle stappen

Schoonmaakinstructies

De schoonmaakgids is toegankelijk via bovenstaande link.

NB: Vertel de klant dat de volgende chemicaliën schadelijk zijn voor de unit en niet gebruikt mogen worden. Het gebruik hiervan maakt de garantie ongeldig:

  • Alcoholzuurmengsels
  • Alcohol
  • Oplosmiddel/op olie gebaseerde producten
  • Quaternair ammonium
  • Alkali-bleekmengsels
  • Schuimende ingrediënten
  • Bleekmiddel of schurende reinigingsmiddelen

Adviseer de klant ook dat wij het gebruik van een hogedrukreiniger niet aanbevelen.

Is er iets anders waarmee we u kunnen helpen?

Selecteer het betreffende symptoom.

Het vervangen van het filter

De luchtinlaten moeten regelmatig worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze vrij zijn van stof en gruis. Veeg de inlaten af met een zachte doek om stof en gruis te verwijderen. Als de luchtinlaten verstopt raken, maak ze dan beter schoon of vervang het filter.

Indien nodig voor omgevingen met hoog gebruik biedt een Dyson-filterwisselkit alles wat nodig is om het HEPA-filter van het apparaat te vervangen.

Is er iets anders waarmee we u kunnen helpen?

Vervangen van het filter

Duw het lipje op het filter voorzichtig naar buiten met een dunne platte schroevendraaier om de vergrendeling los te maken.

Het verwijderen van de filterhoes van de Dyson Airblade-handdroger.

Trek het oude filter naar beneden en verwijder uit de motorbak.

Het verwijderen van de filterhoes van de Dyson Airblade-handdroger.

Druk op het vervangende filter tot deze op zijn plaats klikt.

Het opnieuw plaatsen van de filterhoes over de Dyson Airblade-handdroger.

Is er iets anders waarmee we u kunnen helpen?

We vinden het fijn dat te horen.

Dank u wel dat u Dyson-online support gebruikt.

Vervangende onderdelen voor uw handdroger kunnen worden uitgevoerd door de instructies in het vervangingspakket en de installatiegids zorgvuldig te volgen. Als u twijfelt, raadpleeg dan een gekwalificeerde elektricien of neem contact op met de Dyson-klantenservice.

Beluchter vervangen

Druk de schoonmaakhoes op zijn plek.

De beluchter die wordt vervangen op een Dyson Airblade-handdroger.

Gebruik het beluchtersgereedschap om de beluchter los te schroeven.

Verwijder de oude beluchter van de kraan. Inspecteer op verstoppingen en verwijder deze/maak schoon indien aanwezig.

De beluchter die wordt vervangen op een Dyson Airblade-handdroger.

Zet de nieuwe beluchtingseenheid in het beluchtingshulpstuk.

De beluchtersleutel voor een Dyson Airblade-handdroger.

Gebruik het beluchtersgereedschap om de nieuwe beluchter op de kraan te schroeven (met de hand).

De beluchter die wordt vervangen op een Dyson Airblade-handdroger.

Verwijder de schoonmaakhoes en test de kraan.

De beluchter die wordt verwijderd op een Dyson Airblade-handdroger.

Is er iets anders waarmee we u kunnen helpen?

Schoonmaakinstructies

Om uw Airblade er als nieuw uit te laten zien, zorg ervoor dat alle oppervlakken van de Airblade-handdroger dagelijks worden schoongemaakt met een zachte doek en een niet-schurend/niet-bijtend schoonmaakmiddel.

Veeg de behuizing dagelijks af om minerale afzettingen en de opbouw van vuil te voorkomen. Maak de vloer en muur onder en rondom de unit schoon. Dit is vaker vereist in gebieden met hoog gebruik.

De volgende chemicaliën zijn schadelijk voor de unit en mogen niet gebruikt worden. Het gebruik hiervan maakt de garantie ongeldig.

Waarschuwing: Gebruik geen:

Alcoholzuurmengsels
Alcohol
Oplosmiddel/op olie gebaseerde producten
Quaternair ammonium
Alkali-bleekmengsels
Schuimende ingrediënten
Bleekmiddel of schurende reinigingsmiddelen
Niet onder druk wassen

Is er iets anders waarmee we u kunnen helpen?

Vervangen van motorbak

Vervangende onderdelen voor uw handdroger kunnen worden uitgevoerd door de instructies in het vervangingspakket en de installatiegids zorgvuldig te volgen. Als u twijfelt, raadpleeg dan een gekwalificeerde elektricien of neem contact op met de Dyson-klantenservice.

Is er iets anders waarmee we u kunnen helpen?

Dit moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerd individu.

Installatiegids

Om de installatiegids te bekijken, selecteer de bovenstaande link.

Is er iets anders waarmee we u kunnen helpen?

N.B. Dit product zal bij constant gebruik op drukke locaties opwarming van de lucht opwekken. Dit gebeurt in een hoge omgevingstemperatuur of bij het afzuigen van hete lucht uit een gelokaliseerde warmtebron. Dit is normaal.

Heeft dit het probleem opgelost?

We vinden het fijn dat te horen.

Dank u wel dat u Dyson-online support gebruikt.

N.B. Dit product zal bij constant gebruik op drukke locaties opwarming van de lucht opwekken. Dit gebeurt in een hoge omgevingstemperatuur of bij het afzuigen van hete lucht uit een gelokaliseerde warmtebron. Dit is normaal.

Is de lucht heet wanneer de machine minder dan 30 minuten in gebruik is?

Er is geen probleem met de Airblade. Dit product zal bij gebruik op drukke locaties opwarming van de lucht opwekken.

Is er iets anders waarmee we u kunnen helpen?

Het lijkt erop dat we online geen oplossing kunnen vinden.

Neem voor meer hulp contact op met onze Klantenservice.

Neem contact op.

Onze experts staan klaar om je te helpen.

Bel ons gratis op 0800-39208

Helpdesk in Nederland open
maandag tot vrijdag 8.00 - 20.00 uur
zaterdag 9.00 - 14.00 uur

Selecteer de betreffende optie

Hoe klinkt het anders?

De unit inspecteren

Inspecteer de unit op verstoppingen, schade aan de kraan en de grijze flexibele slang, en zorg ervoor dat de Airblade schoon is gemaakt.

Heeft dit het prestatieprobleem opgelost?

Houd er rekening mee dat de kosten voor het vervangen of repareren niet gedekt zijn als de schade het gevolg is van vandalisme.

Controleer de lassen op de kraan

Controleer de lassen op de kraan (waar de armen in de hoofdbuis komen).

Het zoeken naar scheuren op de Dyson Airblade-handdroger.

Zijn er scheuren?

Controleer hoofdbehuizing en filterlocatie

Controleer of de hoofdbehuizing juist is geplaatst op de achterplaat en of het filter op zijn plaats is geklikt.

Hoofdbehuizing controlevideo

Volg de stappen in de video.

Filtercontrole video

Volg de stappen in de video.

Heeft dit het probleem opgelost?

Het lijkt erop dat we online geen oplossing kunnen vinden.

Neem voor meer hulp contact op met onze Klantenservice.

Neem contact op.

Onze experts staan klaar om je te helpen.

Bel ons gratis op 0800-39208

Helpdesk in Nederland open
maandag tot vrijdag 8.00 - 20.00 uur
zaterdag 9.00 - 14.00 uur

Wordt het vaker dan 250 keer per dag gebruikt?

Controleren afstand van sensor

Controleer of uw handen binnen werkingsafstand zijn en voor de sensoren bewegen.
De afstand voor de waterfunctie is 20-100 mm verticaal naar beneden van de watersensor.
De afstand voor de luchtfunctie is 10-60 mm horizontaal van elke luchtsensor.

Heeft het controleren van de afstand het probleem opgelost?

Controleer de timing van de uitschakeling

Dit is de normale cyclus voor het product.

NB. De machine heeft een getimede vertraging van maximaal 4 seconden om de motor te beschermen bij continu gebruik.

Verlaagde luchtstroom

Als de machine verminderde luchtstroom heeft of het duurt langer dan normaal om de handen te drogen, controleer de optie voor verminderde luchtstroom.

Schakelt de machine 30 seconden aan en vervolgens 4 seconden weer uit?

De sensor schoonmaken

Maak de sensoren onder de armen van de kraan schoon zoals weergegeven in de bijgevoegde pdf en test het product opnieuw.

Heeft het schoonmaken van de sensor(en) het probleem opgelost?

Hoe vaak per dag wordt de machine gebruikt?

Normaal gebruik = tot 250 gebruiken per dag, zoals op een normaal kantoor.
Hoog gebruik = meer dan 250 gebruiken per dag, zoals op een vliegveld, winkelcentrum, treinstation.

Wordt de machine vaker dan 250 keer per dag gebruikt?

Luchtmessen inspecteren

Maak de luchtmessen schoon volgens de bijgevoegde reinigingshandleiding en inspecteer de unit op verstoppingen/schade door onderstaande illustraties te volgen.

Plaats de schoonmaakhoes op de Airblade.

Het bevestigen van de schoonmaakdop van de Dyson Airblade-handdroger.

Plaats het hulpstuk en draai tegen de klok in.

De beluchter die wordt vervangen op een Dyson Airblade-handdroger.

Verwijder de beluchter.

De beluchter die wordt vervangen op een Dyson Airblade-handdroger.

Controleer en maak de beluchtingsunit schoon en zorg ervoor dat de kranen geen scheuren of lekkage vertonen.

Om de beluchter weer in de unit te plaatsen, gebruik het beluchtershulpstuk om het weer in de kraan te schroeven (met de hand).

De beluchter die wordt vervangen op een Dyson Airblade-handdroger.

Verwijder de schoonmaakhoes en test de kraan.

De beluchter die wordt verwijderd op een Dyson Airblade-handdroger.

Is de luchtstroom rond de luchtmessen verbeterd?

Controles van de luchtinlaat

Maak de luchtinlaten aan de basis van de motorbak schoon (onder de wasbak).

Het schoonmaken van het filter op een Dyson Airblade-handdroger.

Heeft het controleren van de luchtinlaten het probleem opgelost?

Is de machine ouder dan twee jaar?

Het lijkt erop dat we online geen oplossing kunnen vinden.

Neem voor meer hulp contact op met onze Klantenservice.

Neem contact op.

Onze experts staan klaar om je te helpen.

Bel ons gratis op 0800-39208

Helpdesk in Nederland open
maandag tot vrijdag 8.00 - 20.00 uur
zaterdag 9.00 - 14.00 uur

Is het filter vervangen?

Motortest

Indien mogelijk, vraag de klant de motorbak te verwisselen met een die wel werkt en dit te testen.

Heeft het testen van een andere motor het probleem opgelost?

Het lijkt erop dat we online geen oplossing kunnen vinden.

Neem voor meer hulp contact op met onze Klantenservice.

Neem contact op.

Onze experts staan klaar om je te helpen.

Bel ons gratis op 0800-39208

Helpdesk in Nederland open
maandag tot vrijdag 8.00 - 20.00 uur
zaterdag 9.00 - 14.00 uur

Controleer luchtslang

Controleer beide uiteinden van de grijze luchtslang op schade/lekkende lucht. Zorg ervoor dat de luchtslang juist geplaatst is.

Is de luchtslang aan beide uiteinden juist bevestigd?

Test de lucht

Plaats uw handen binnen werkingsafstand en beweeg ze heen en weer voor de sensoren om te controleren of de lucht is teruggekeerd.

De afstand voor de luchtfunctie is 10-60 mm horizontaal van de luchtsensor.

Is lucht teruggekeerd naar de unit?

Het lijkt erop dat we online geen oplossing kunnen vinden.

Neem voor meer hulp contact op met onze Klantenservice.

Neem contact op.

Onze experts staan klaar om je te helpen.

Bel ons gratis op 0800-39208

Helpdesk in Nederland open
maandag tot vrijdag 8.00 - 20.00 uur
zaterdag 9.00 - 14.00 uur

Controleer op schade

Controleer of de luchtslang beschadigd of gescheurd is.

Is de luchtslang gescheurd?

Controleer achterplaat motor

Controleer of de motorbak volledig in de achterplaat is gedrukt.

Het controleren van de achterste bodyplaat op een Dyson Airblade-handdroger.

Is de motorbak volledig in de achterplaat gedrukt?

Test de lucht

Plaats uw handen binnen werkingsafstand en beweeg ze heen en weer voor de sensoren om te controleren of de lucht is teruggekeerd.

De afstand voor de luchtfunctie is 10-60 mm horizontaal van de luchtsensor.

Is lucht teruggekeerd naar de unit?

Wordt de machine vaker dan 250 keer per dag gebruikt?

Is het filter in de afgelopen zes maanden vervangen?

Het lijkt erop dat we online geen oplossing kunnen vinden.

Neem voor meer hulp contact op met onze Klantenservice.

Neem contact op.

Onze experts staan klaar om je te helpen.

Bel ons gratis op 0800-39208

Helpdesk in Nederland open
maandag tot vrijdag 8.00 - 20.00 uur
zaterdag 9.00 - 14.00 uur

Het lijkt erop dat we online geen oplossing kunnen vinden.

Neem voor meer hulp contact op met onze Klantenservice.

Neem contact op.

Onze experts staan klaar om je te helpen.

Bel ons gratis op 0800-39208

Helpdesk in Nederland open
maandag tot vrijdag 8.00 - 20.00 uur
zaterdag 9.00 - 14.00 uur

Controleer gootsteen en afwateringstype

Heeft de wasbak een zeer reflectief/verchroomd oppervlak?

Wasbakken van porselein of geborsteld metaal zijn zeer geschikt.

Wasbakken met zeer gepolijste oppervlakken moeten worden vermeden, bijv. reflectief chroom.

Is het afvoergat/-rooster een niet-aanbevolen plugtype?

Plugopeningen met de grootste opening worden aanbevolen, waarbij rooster- of geperforeerde plugopeningen moeten worden vermeden. Dit is omdat ze de afvoer van zeepwater (schuim) beperken.

We raden het gebruik van pluggen in plugopeningen in gootstenen niet aan.

Het juiste soort plugopening om te gebruiken voor de Dyson Airblade-handdroger.

Heeft de wasbak een zeer reflectief of verchroomd oppervlak?

De sensor schoonmaken en controleren

Maak de sensoren onder de armen van de kraan schoon zoals weergegeven in de bijgevoegde pdf en test het product opnieuw.

Is er zichtbare schade?

Gebeurt dit alleen bij het schoonmaken van de unit?

De sensor schoonmaken en controleren

Maak de sensoren onder de armen van de kraan schoon zoals weergegeven in de bijgevoegde pdf en test het product opnieuw.

Heeft de wasbak een zeer reflectief of verchroomd oppervlak?

Controleer de elektriciteitstoevoer

Zet de voeding uit en weer aan.
Controleer ook de RCD-unit. (Reststroomapparaat/tripschakelaar).

Heeft het uit- en aanzetten van de elektriciteit en het controleren van de RCD-eenheid het probleem opgelost?

Test andere apparaten

Controleer of andere apparaten in de kamer wel werken, zoals verlichting.

Zijn er andere producten (niet inclusief de Dyson-föhn) die werken in de toiletruimte?

Probleem met stroomtoevoer

Problemen met elektrische voeding zijn niet gerelateerd aan de Airblade en moeten worden opgelost door een elektricien.

Is er iets anders waarmee we u kunnen helpen?

Controleren afstand van sensor

Controleer of uw handen binnen werkingsafstand zijn en voor de sensoren bewegen.
De afstand voor de waterfunctie is 20-100 mm verticaal naar beneden van de watersensor.
De afstand voor de luchtfunctie is 10-60 mm horizontaal van elke luchtsensor.

Heeft het controleren van de werkingsafstand het probleem opgelost?

Controleer achterplaat motor

Controleer of de motorbak volledig in de achterplaat is gedrukt.

Het controleren van de achterste bodyplaat op een Dyson Airblade-handdroger.

Test de lucht

Plaats uw handen binnen werkingsafstand en beweeg ze heen en weer voor de sensoren om te controleren of de lucht is teruggekeerd.

De afstand voor de luchtfunctie is 10-60 mm horizontaal van de luchtsensor.

Is lucht teruggekeerd naar de unit?

Controleer luchtslang

Controleer beide uiteinden van de grijze luchtslang op schade/lekkende lucht.

Is de luchtslang aan beide uiteinden juist bevestigd?

Is de luchtslang gescheurd?

Plaats de slang opnieuw

Plaats slang opnieuw en zorg ervoor dat beide uiteinden goed vastzitten.

Heeft dit het probleem opgelost?

En als er een brandende geur is, sluit de machine niet aan en probeer hem niet te gebruiken.

Selecteer de betreffende optie

Het lijkt erop dat we online geen oplossing kunnen vinden.

Neem voor meer hulp contact op met onze Klantenservice.

Neem contact op.

Onze experts staan klaar om je te helpen.

Bel ons gratis op 0800-39208

Helpdesk in Nederland open
maandag tot vrijdag 8.00 - 20.00 uur
zaterdag 9.00 - 14.00 uur

Houd er rekening mee dat de kosten voor het vervangen of repareren niet gedekt zijn als de schade het gevolg is van vandalisme.

Het lijkt erop dat we online geen oplossing kunnen vinden.

Neem voor meer hulp contact op met onze Klantenservice.

Neem contact op.

Onze experts staan klaar om je te helpen.

Bel ons gratis op 0800-39208

Helpdesk in Nederland open
maandag tot vrijdag 8.00 - 20.00 uur
zaterdag 9.00 - 14.00 uur

Het lijkt erop dat we online geen oplossing kunnen vinden.

Neem voor meer hulp contact op met onze Klantenservice.

Neem contact op.

Onze experts staan klaar om je te helpen.

Bel ons gratis op 0800-39208

Helpdesk in Nederland open
maandag tot vrijdag 8.00 - 20.00 uur
zaterdag 9.00 - 14.00 uur

Houd er rekening mee dat de kosten voor het vervangen of repareren niet gedekt zijn als de schade het gevolg is van vandalisme.

Was de schade veroorzaakt door vandalisme?

Het lijkt erop dat we online geen oplossing kunnen vinden.

Neem voor meer hulp contact op met onze Klantenservice.

Houd er rekening mee dat de kosten voor het vervangen of repareren niet gedekt zijn als de schade het gevolg is van vandalisme.

Heeft het schoonmaken van de kraan het probleem opgelost?

Het lijkt erop dat we online geen oplossing kunnen vinden.

Neem voor meer hulp contact op met onze Klantenservice.

Neem contact op.

Onze experts staan klaar om je te helpen.

Bel ons gratis op 0800-39208

Helpdesk in Nederland open
maandag tot vrijdag 8.00 - 20.00 uur
zaterdag 9.00 - 14.00 uur

Temperatuurcontrole-apparaat

Aangezien er geen componenten in het product zijn die invloed kunnen hebben op de watertemperatuur, moet de temperatuurswijziging het gevolg zijn van de lokale temperatuurregelaar, bijv. een thermostatische mengkraan.

De mengwatertoevoer moet worden uitgerust met een temperatuurregelaar die in overeenstemming is met de lokale voorschriften. Controleer temperatuurregelaar en los eventuele problemen op.

Houd er rekening mee dat restwater in het systeem het water koeler kan maken, maar alleen in het begin.

Is er iets anders waarmee we u kunnen helpen?

Komt er water uit de armen wanneer u uw handen droogt?

Maak de beluchter vast

Draai de beluchter in de kraan vast met het beluchtingshulpstuk dat bij het product is geleverd.

Het is mogelijk om de beluchter vast te zetten met een muntstuk, maar zorg er voor dat het onderdeel niet kapot gaat door te veel druk uit te oefenen.

De beluchter is waar het water vandaan komt bij het wassen van de handen.

De beluchter die wordt vervangen op een Dyson Airblade-handdroger.

Heeft dit het probleem opgelost?

Zorg ervoor dat de waterafvoer niet wordt belemmerd door een plug of verstopping. Indien nodig, raadpleeg de installatiegids voor de aanbevolen gootsteen en afvoerslang of plugtype.

Bij het gebruik van ons product wordt water van natte handen in de wasbak geblazen.

Echter, als water zich verzamelt op de vloer of werkoppervlak, kan dit eenvoudig weggeveegd worden tijdens het schoonmaken van de toiletten.

Plus, als water op de muur een probleem is, vooral voor poreuze oppervlakken, overweeg dan het gebruik van een backsplash of niet poreus muuroppervlak (bijvoorbeeld porseleinen tegels).

Heeft dit het probleem opgelost?

Schoonmaakinstructies

Om uw Airblade er als nieuw uit te laten zien, zorg ervoor dat alle oppervlakken van de Airblade-handdroger dagelijks worden schoongemaakt met een zachte doek en een niet-schurend/niet-bijtend schoonmaakmiddel.

Veeg de behuizing dagelijks af om minerale afzettingen en de opbouw van vuil te voorkomen. Maak de vloer en muur onder en rondom de unit schoon. Dit is vaker vereist in gebieden met hoog gebruik.

De volgende chemicaliën zijn schadelijk voor de unit en mogen niet gebruikt worden. Het gebruik hiervan maakt de garantie ongeldig.

Waarschuwing: Gebruik geen:

Alcoholzuurmengsels
Alcohol
Oplosmiddel/op olie gebaseerde producten
Quaternair ammonium
Alkali-bleekmengsels
Schuimende ingrediënten
Bleekmiddel of schurende reinigingsmiddelen
Niet onder druk wassen

Heeft dit het probleem opgelost?

Het lijkt erop dat we online geen oplossing kunnen vinden.

Neem voor meer hulp contact op met onze Klantenservice.

De watertoevoerdruk moet tussen 1 tot 8 bar/14,5 tot 116 psi zijn.

Controleer de watertoevoer

Controleer of de hoofdkraan openstaat en de slang niet is gebogen of beschadigd.

Heeft het controleren van de watertoevoer en de slang het probleem opgelost?

Is er geen water of een matige stroom?

De sensoren schoonmaken

Maak de sensoren onder de armen van de kraan schoon zoals weergegeven in de bijgevoegde pdf en test het product opnieuw.

Heeft het schoonmaken van de sensor(en) het probleem opgelost?

Test de machine

Houd uw handen onder de sensor om te controleren of de machine klikt.

Klikt de machine wanneer de sensor wordt geactiveerd?

Machine klikt

Als de machine klikt wanneer uw handen onder de sensor zijn, werkt de machine als verwacht en is dit waarschijnlijk een probleem met de watertoevoer.

Controleer de watertoevoer

Controleer of de hoofdkraan openstaat en de slang niet is gebogen of beschadigd.

Heeft dit het probleem opgelost?

Zorg ervoor dat de watertoevoer werkt.

Verwijder motorbakbehuizing en waterpijpdeksel

Om de motorbak te verwijderen, druk de ontgrendelingsknop aan de onderkant in en trek omhoog.

De motorbak die wordt verwijderd van de Dyson Airblade-handdroger.

Verwijder alle schroeven van de dekplaat.

Het gebruiken van de schroeven op de motorbak van een Dyson Airblade-handdroger.

Zorg ervoor dat de kabel stevig vastzit in de printplaat en dat de richtsnoeren op connectoren stevig tegen elkaar worden gedrukt.

Het installeren van de motor op een Dyson Airblade-handdroger.

Heeft dit het probleem opgelost?

Controleer en maak de beluchtingseenheid schoon en zorg ervoor dat de kranen geen scheuren of lekkage vertonen.

Beluchter inspecteren

Plaats de schoonmaakhoes op de Airblade.

Het bevestigen van de schoonmaakdop van de Dyson Airblade-handdroger.

Plaats het hulpstuk en draai tegen de klok in.

Verwijder de beluchter.

De beluchter die wordt vervangen op een Dyson Airblade-handdroger.

Controleer en maak de beluchtingsunit schoon en zorg ervoor dat de kranen geen scheuren of lekkage vertonen.

Is de beluchter geblokkeerd of beschadigd?

Het lijkt erop dat we online geen oplossing kunnen vinden.

Neem voor meer hulp contact op met onze Klantenservice.

Neem contact op.

Onze experts staan klaar om je te helpen.

Bel ons gratis op 0800-39208

Helpdesk in Nederland open
maandag tot vrijdag 8.00 - 20.00 uur
zaterdag 9.00 - 14.00 uur

Verwijderen van de motorbakbehuizing en het waterpijpdeksel

Om de motorbak te verwijderen, druk de ontgrendelingsknop aan de onderkant in en trek omhoog.

De motorbak die wordt verwijderd van de Dyson Airblade-handdroger.

Om het deksel van de waterpijp te verwijderen, maakte 2 Torx-schroeven los.

De schroeven op de motorbak die worden ingestoken.

Controleer nu of de waterslang niet is losgekoppeld.

Controleer de slanginstallatie.

Het installeren van de motor op een Dyson Airblade-handdroger.

Zijn er lekkages vanaf de watertoevoer- of de waterslangverbindingen?

Plaats slang opnieuw en zorg ervoor dat beide uiteinden goed vastzitten.

Heeft het controleren van de connectors het probleem opgelost?

Controleer kabelverbinders

Zorg ervoor dat beide kabelconnectors stevig tegen elkaar zijn gedrukt en dat de indicatietabs op de connectoren volledig zijn uitgelijnd.

De eerste kabelconnector bevindt zich bij de grijze luchtslang.

Het controleren van de connectors op een Dyson Airblade-handdroger.

Aan de onderkant van de unit bij de solenoïde.

Het controleren van de connectors op een Dyson Airblade-handdroger.

Heeft het controleren van de connectors het probleem opgelost?

Probleem met watertoevoer

Dit is een probleem met de watertoevoer en een gekwalificeerd individu moet het inspecteren.

Is er iets anders waarmee we u kunnen helpen?

Nota bene: de machine heeft een getimede vertraging van maximaal 4 seconden om de motor te beschermen bij continu gebruik.

Loopt de kraan 30 seconden met een pauze van 4 seconden waarna hij opnieuw opstart?

De sensoren schoonmaken

Maak de sensoren onder de armen van de kraan schoon zoals weergegeven in de bijgevoegde pdf en test het product opnieuw.

Heeft het schoonmaken van de sensor(en) het probleem opgelost?

Controleer gootsteen en afwateringstype

Heeft de wasbak een zeer reflectief/verchroomd oppervlak?

Wasbakken van porselein of geborsteld metaal zijn zeer geschikt.

Wasbakken met zeer gepolijste oppervlakken moeten worden vermeden, bijv. reflectief chroom.

Is het afvoergat/-rooster een niet-aanbevolen plugtype?

Plugopeningen met de grootste opening worden aanbevolen, waarbij rooster- of geperforeerde plugopeningen moeten worden vermeden. Dit is omdat ze de afvoer van zeepwater (schuim) beperken.

We raden het gebruik van pluggen in plugopeningen in gootstenen niet aan.

Het juiste soort plugopening om te gebruiken voor de Dyson Airblade-handdroger.

Heeft de wasbak een zeer reflectief of verchroomd oppervlak?

Lees de gebruikershandleiding voor installatie voor meer informatie over compatibele gootsteen- en stekkertypes.

U hebt een niet-compatibel gootsteentype.

De gootsteen of plug moet worden vervangen, de kraan kan niet opnieuw worden gekalibreerd.

Is er iets anders waarmee we u kunnen helpen?

Juiste installatie

Hoe de Dyson Airblade-kraan niet boven een gootsteen wordt geplaatst.

Onjuiste installatie

Hoe de Dyson Airblade-kraan niet boven een gootsteen wordt geplaatst.

Bevindt de sensor zich direct boven het afvoergat/-rooster?

We raden af om de omlaag gerichte sensor van de kraan over een reflecterend oppervlak te plaatsen, zoals de afvoeropening.

Raadpleeg de installatiegids die met de machine is meegeleverd voor de volledige instructie over het installeren. U kunt ook een kopie krijgen van de gids via de bovenstaande link.

Is er iets anders waarmee we u kunnen helpen?

Is er een constante stroom of druppels van de kraan?

Er lijkt geen probleem te zijn met het product.

Is er iets anders waarmee we u kunnen helpen?