Navigatie overslaan
Je voorkeuren zijn nu opgeslagen.
Je kunt jouw contactvoorkeuren op elk gewenst moment bijwerken in het gedeelte Keep in touch van Mijn Dyson. Als je een Mijn Dyson-account hebt, kun je hieronder inloggen om alle contactopties te beheren (inclusief telefoon, sms en post).

Dyson garantie

 

Wie staat garant?
Dyson B.V., met adres De Ruijterkade 139, 1011 AC Amsterdam, Nederland.

 

Wat dekt jouw Dyson-garantie?
Een Dyson-garantie dekt de reparatie of vervanging (op aanwijzing van Dyson) van jouw Dyson-apparaat als binnen de garantieperiode is gebleken dat dit defect het gevolg is van gebrekkige materialen of slecht vakmanschap.

Als een onderdeel niet meer beschikbaar is (bijv. specifieke kleurvariaties), zal Dyson dit vervangen door een functioneel vervangend onderdeel.

Jouw wettelijke rechten worden door deze garantie niet aangetast.

 

Wat wordt gedekt door de Dyson garantie?
De Dyson-garantie is een commerciële garantie die gratis bij uw product wordt geleverd en die de reparatie of vervanging van de op dyson.nl verkochte producten dekt indien deze binnen de garantieperiode defect raken door materiaal- of fabricagefouten.

De Dyson-garantie vormt een aanvulling op, en doet geen afbreuk aan, uw wettelijke rechten als consument, zoals uw recht om kosteloos bepaalde rechtsmiddelen te eisen van degene die u een Dyson-machine heeft verkocht (al dan niet Dyson) in geval van gebrek aan conformiteit.

> Terug naar boven

 

Wat wordt niet gedekt door een Dyson-garantie?
Dyson-apparaten worden zodanig ontworpen en geproduceerd dat ze continu sterk presteren in normale huishoudelijke omgevingen. Als een Dyson-apparaat wordt gebruikt op de manier waarop het is bedoeld en binnen de garantieperiode kapot gaat, is het onze verantwoordelijkheid om het te repareren of vervangen.

Er zijn echter omstandigheden waarin een Dyson-garantie niet de reparatie of vervanging van een apparaat dekt. Deze staan niet in de kleine lettertjes. Hieronder volgt wat niet wordt gedekt:

·       Normale slijtage, zoals onderdelen die in de loop der tijd verslijten (zoals zekering, riem, borstel, batterijen, filters enz.).
·       Onopzettelijke schade
·       Schade als gevolg van gebruik dat niet in overeenstemming is met het typeplaatje.
·       Schade als gevolg van het niet uitvoeren van het aanbevolen apparaat onderhoud.
·       Verwijdering van blokkeringen. Als jouw apparaat geblokkeerd raakt, raadpleeg dan de Dyson-handleiding voor informatie over hoe je het kunt deblokkeren. Als je twijfelt, kun je gratis ondersteuning krijgen via onze hulplijn op 0800 0206203. Een Dyson-expert legt je uit wat je moet doen.
·       Schade uit externe bronnen zoals transport, het weer, stroomuitval of schommelingen in de stroomtoevoer.
·       Defecten die worden veroorzaakt door omstandigheden buiten de macht van Dyson.
·       Defecten veroorzaakt door:

o   Onzorgvuldig gebruikt, onjuist gebruik, onachtzaamheid of verkeerde bediening van het apparaat;
o   Gebruik van de stofzuiger dat niet in overeenstemming is met de Dyson-handleiding;
o   Gebruik van een Dyson-apparaat voor andere doeleinden dan wat in het land van aanschaf als normaal huishoudelijk gebruik wordt beschouwd.
o   Gebruik van onderdelen die niet zijn gemonteerd of geïnstalleerd volgens de instructies van Dyson.
o   Gebruik van onderdelen en accessoires die geen originele onderdelen van Dyson zijn. Een compleet aanbod aan originele Dyson-onderdelen en -accessoires voor alle Dyson-apparaten is verkrijgbaar op https://shop.dyson.nl/onderdelen.
o   Verkeerde montage of installatie (behalve wanneer uitgevoerd door Dyson).
o   Reparaties of wijzigingen die worden uitgevoerd door andere partijen dan Dyson of zijn erkende agenten.

Mocht je vragen hebben over wat een Dyson-garantie dekt, helpen we je graag. Je kunt ons gratis bellen op 0800 0206203.: 

> Terug naar boven

Wat zijn de garantievoorwaarden?
De Dyson-garantievoorwaarden luiden als volgt:

·       De garantie gaat in op de dag van aankoop (of de dag van levering als die later is).
·       Je dient een aankoop-/leveringsbewijs te laten zien voordat we onder de garantie vallende werkzaamheden kunnen uitvoeren aan jouw apparaat. Zonder dit bewijs ben je kosten verschuldigd voor uitgevoerde werkzaamheden. Bewaar je aankoop- of leveringsbewijs.
·       Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door Dyson of zijn erkende agenten.
·       Onderdelen die worden vervangen worden het eigendom van Dyson.
·       De reparatie of vervanging van je apparaat onder garantie leidt niet tot een verlenging van de garantieperiode.
·       De garantie biedt voordelen die aanvullend zijn op jouw wettelijke rechten als klant en die deze rechten niet aantasten.

Mocht je vragen hebben, dan kun je ons gratis bellen op 0800 0206203.

> Terug naar boven

Hoe maakt u aanspraak op de Dyson garantie?
Als uw product nog niet bij ons geregistreerd is, doe dat dan volgens de instructies op: https://www.dyson.be/nl_be/registreer

Om de toepassing van de Dyson-garantie voor uw product aan te vragen, neemt u contact op met onze Klantenservice via 0800 0206203.

Om de reparatie of vervanging onder de Dyson-garantie uit te voeren, moet u een bewijs van levering/aankoop overleggen voordat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Houd er rekening mee dat zonder dit bewijs alle uitgevoerde werkzaamheden in rekening worden gebracht.

Bewaar uw aankoopbewijs ten alle tijden.

 

Wanneer treedt de Dyson garantie in werking en hoe lang duurt deze?
De Dyson garantie gaat in op de aankoopdatum (of de leveringsdatum als deze later is) en heeft de hieronder aangegeven duur:

5 jaar garantie:

- Sledestofzuigers
- Handdrogers
- Verlichting

2 jaar garantie:

- Draadloze stofzuigers
- (Verwarmende) Ventilatoren
- Luchtreinigers en luchtbevochtigers
- Haardrogers
- Haarstylers
- Stijltangen

1 jaar garantie:

- Accessoires en reserveonderdelen

> Terug naar boven

Waar is de Dyson-garantie geldig?

·       Wanneer het apparaat buiten de EU of het Verenigd Koningrijk wordt verkocht, geldt de garantie uitsluitend als het apparaat wordt gebruikt in het land waar het is verkocht.
·       Wanneer het apparaat binnen de EU wordt verkocht, geldt deze garantie alleen (i) als het apparaat wordt gebruikt in het land waar het is verkocht, of (ii) als het apparaat wordt gebruikt in België, Denenmarken, Finland, Noorwegen, Polen, Zweden, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk of Spanje in het desbetreffende land hetzelfde model als dit apparaat wordt verkocht met hetzelfde spanningsbereik.

Als je jouw apparaat meeneemt naar het buitenland, kan de garantie komen te vervallen. We doen echter ons best je te helpen in jouw nieuwe land van vestiging.

Voor advies kun je ons gratis bellen op 0800 0206203.

> Terug naar boven

Zijn Dyson-garanties overdraagbaar?

Dyson-garanties zijn overdraagbaar met het apparaat, mits het oorspronkelijke bewijs van de aankoop bij een erkende handelaar wordt geleverd, samen met bewijs van verandering van eigendom van het apparaat, dat bevestigt dat het apparaat in goede staat was bij de verandering van eigenaar.

> Terug naar boven