Skip navigation
Uw voorkeuren zijn nu opgeslagen.
Je kunt jouw contactvoorkeuren op elk gewenst moment bijwerken in het gedeelte Keep in touch van Mijn Dyson. Als je een Mijn Dyson-account hebt, kun je hieronder inloggen om alle contactopties te beheren (inclusief telefoon, sms en post).

Laten we jouw apparaat weer in orde maken

Dyson Airblade 9kJ
Zie alle stappen

Selecteer de betreffende optie

Stap voor stap

Zet de machine uit.

Gebruik de Dyson-servicetool om de twee schroeven aan de onderkant van de machine te verwijderen en til de machine voorzichtig van de achterplaat.

Druk op de ontgrendelingsknop en til de filterbehuizing uit de machine.

Verwijder het filter uit de behuizing.

Leeg het filter direct in de vuilnisbak. Gooi het gebruikte filter weg volgens plaatselijke reguleringen.

Bevestig de machine weer op de achterplaat en draai de twee schroeven vast met behulp van de Dyson-servicetool.

Plaats het vervangende filter in het filterhuis.

Plaats het filterhuis terug in de machine en zorg ervoor dat het op zijn plaats klikt.

Zet de machine aan en test hem.

Is er iets anders waarmee we u kunnen helpen?

Selecteer de betreffende optie

Weinig bezoekers - Minder dan 200 keer per dag gebruikt.

Veel bezoekers - Meer dan 200 keer per dag.

Wordt de machine gebruikt in een omgeving met weinig bezoekers?

Het drogen van uw handen met deze machine duurt ongeveer 10-12 seconden.

Ervaar je een lange droge tijd?

Dit is normaal en de machine werkt als verwacht.

Is er iets anders waarmee we u kunnen helpen?

We vinden het fijn dat te horen.

Dank u wel dat u Dyson-online support gebruikt.

Het lijkt erop dat we online geen oplossing kunnen vinden.

Neem voor meer hulp contact op met onze Klantenservice.

Het drogen van uw handen met deze machine duurt ongeveer 10-12 seconden.

De machine schoonmaken

Controleer op verstoppingen, stof of vuil en veeg over de luchtinlaten en luchtuitlaten.

Heeft het schoonmaken van de machine het probleem opgelost?

We vinden het fijn dat te horen.

Dank u wel dat u Dyson-online support gebruikt.

Deze Dyson Airblade™ handdroger heeft twee standern, 900 W en 650 W. De machine is standaard ingesteld op 900W.

Gebruik de Dyson-servicetool om de twee schroeven aan de onderkant van de machine te verwijderen.

Til de machine voorzichtig van de achterplaat en controleer de energiestand aan de achterkant.

Heeft het controleren van het powermodus het probleem opgelost?

Het lijkt erop dat we online geen oplossing kunnen vinden.

Neem voor meer hulp contact op met onze Klantenservice.

De machine schoonmaken

Controleer op verstoppingen, stof of vuil en veeg over de luchtinlaten en luchtuitlaten.

Heeft het schoonmaken van de machine het probleem opgelost?

Controleer de operationele afstand

Controleer of uw handen zich binnen operationele afstand bevinden en voor de sensoren bewegen.

De afstand voor de luchtfunctie is 0 mm-80 mm van de luchtsensor.

De optimale afstand is 5 mm.

Na 30 seconden continu gebruik wordt de handdroger automatisch uitgeschakeld.

Heeft dit het probleem opgelost?

De machine schoonmaken

Veeg de sensoren af ​​met een zachte doek en een niet-schurend schoonmaakmiddel.

Controleer op verstoppingen, stof of vuil en veeg over de sensoren, luchtinlaten en luchtuitlaten.

Heeft het schoonmaken van de machine het probleem opgelost?

De machine schoonmaken

Controleer op verstoppingen, stof of vuil en veeg over de luchtinlaten en luchtuitlaten.

Heeft het schoonmaken van de machine het probleem opgelost?

Controleer de operationele afstand

Controleer of uw handen zich binnen operationele afstand bevinden en voor de sensoren bewegen.

De afstand voor de luchtfunctie is 0 mm-80 mm van de luchtsensor.

De optimale afstand is 5 mm.

Is dit de eerste keer dat de machine wordt gebruikt?

Vertel de klant om een gekwalificeerde elektricien de stroom naar de unit te laten controleren, of de spanning overeenkomt met het typeplaatje en of het apparaat correct is aangesloten op de achterplaat - zorg ervoor dat de aardedraad is aangesloten.

Is er voeding naar de unit?

Problemen met elektrische voeding zijn niet gerelateerd aan de Airblade en moeten worden opgelost door een elektricien.

Is er iets anders waarmee we u kunnen helpen?

Indien mogelijk, vraag de klant de hoofdbehuizing te verwisselen met een van een andere machine die wel werkt en dit te testen.

Heeft het verwisselen van de hoofdbehuizing het probleem opgelost?

Volg de instructies in de video of kies 'Installatiehandleiding' en bekijk de bijgevoegde pdf's.

Zorg ervoor dat de voeding overeenkomt met het typeplaatje op de machine. Voor hoogspanningsmarkten (200-240v), voor laagspanningsmarkten (100-120v).

Controleer of het connectorblok is bedraad volgens de installatiehandleiding.

Heeft het opnieuw in elkaar zetten van de machine het probleem opgelost?

Bekijk de bijgevoegde gebruikershandleiding.

Heeft dit het probleem opgelost?

Selecteer de betreffende optie

Wat voor soort geur?

Het lijkt erop dat we online geen oplossing kunnen vinden.

Neem voor meer hulp contact op met onze Klantenservice.

Het lijkt erop dat we online geen oplossing kunnen vinden.

Neem voor meer hulp contact op met onze Klantenservice.

Zie de bijgevoegde installatiehandleiding.

Vereisten voor muurbevestiging

Niet bevestigen aan niet-ondersteunde gipsplaat, omdat dit geen veilige installatie voor de machine oplevert en ook de garantie ongeldig kan maken.

Waar alleen niet-ondersteunde gipsplaat beschikbaar is voor installatie, moet een Dyson-spatplaat worden gebruikt. Neem contact op met de Dyson-hulplijn voor meer informatie.

Als de muur een luchtspleet heeft, moeten de gebruikte bevestigingen voldoende lang zijn om een ​​veilige installatie te garanderen. Gebruik geen afdichtmiddel bij het bevestigen van de machine aan de muur.

Is de Dyson Airblade handdroger geïnstalleerd op een niet-ondersteunde muur?

Zie de bijgevoegde installatiehandleiding.

Zorg ervoor dat de juiste bevestigingen zijn gebruikt voor uw wandtype en het gewicht van het product.

Is er iets anders waarmee we u kunnen helpen?

De machine schoonmaken

Veeg de sensoren af ​​met een zachte doek en een niet-schurend schoonmaakmiddel.

Controleer op verstoppingen, stof of vuil en veeg over de sensoren, luchtinlaten en luchtuitlaten.

Reinig de muur en gebieden rondom de machine.

Reinig de vloer rond de machine.

Is er iets anders waarmee we u kunnen helpen?

Zie de bijgevoegde installatiehandleiding.

Is er iets anders waarmee we u kunnen helpen?

Stap voor stap

Zet de machine uit.

Gebruik de Dyson-servicetool om de twee schroeven aan de onderkant van de machine te verwijderen en til de machine voorzichtig van de achterplaat.

Neem contact op met Dyson om het ophalen van de oude behuizing voor recycling te regelen.

Druk op de ontgrendelingspal en verwijder het filterhuis van de nieuwe behuizing.

Bevestig het nieuwe hoofdgedeelte van de Dyson Airblade handdroger op de achterplaat en draai de twee schroeven vast met de Dyson-servicetool.

Plaats het filterhuis terug in de machine en zorg ervoor dat het op zijn plaats klikt.

Zet de machine aan en test hem.

Is er iets anders waarmee we u kunnen helpen?

Vindt het serienummer

Het serienummer staat achterop de basis van de machine.

Het serienummer staat ook in de handleiding.

Is er iets anders waarmee we u kunnen helpen?

Zie de bijgevoegde installatiehandleiding.

De spatplaast moet worden gebruikt wanneer de voor gebruik bestemde muur een gipsplaat, een spouwmuur, een luchtspleet is of in geval van overtollig water op de muur rond de machine.

Vereisten voor muurbevestiging

Niet bevestigen aan niet-ondersteunde gipsplaat, omdat dit geen veilige installatie voor de machine oplevert en ook de garantie ongeldig kan maken.

Waar alleen niet-ondersteunde gipsplaat beschikbaar is voor installatie, moet een Dyson-spatplaat worden gebruikt. Neem contact op met de Dyson-hulplijn voor meer informatie.

Als de muur een luchtspleet heeft, moeten de gebruikte bevestigingen voldoende lang zijn om een ​​veilige installatie te garanderen. Gebruik geen afdichtmiddel bij het bevestigen van de machine aan de muur.

Is er iets anders waarmee we u kunnen helpen?